Aktualności Aktualności

Grupa KUKE zabezpiecza zagraniczne kontrakty Ursusa w kwocie 30 mln zł

28-10-2016

Grupa KUKE ubezpiecza i finansuje w drodze faktoringu zagraniczne należności czołowego polskiego producenta ciągników i maszyn rolniczych.

Spółka Ursus S.A. podpisała z KUKE S.A. umowę ubezpieczenia należności z tytułu dostaw ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych do zagranicznych odbiorców. Wartość należności objętych ochroną ubezpieczeniową wynosi 30 mln zł.

Równocześnie Ursus S.A. zawarł z KUKE Finance S.A. umowę faktoringu, której przedmiotem jest finansowanie zagranicznych należności polskiego eksportera. Umowa została zawarta na zasadach faktoringu mieszanego, łączącego faktoring pełny i niepełny. Oznacza to że, faktor i faktorant dzielą się między sobą ryzykiem niewypłacalności odbiorców. Zabezpieczenie umowy faktoringu stanowi cesja praw z polisy ubezpieczenia należności KUKE S.A.

Obie umowy zostały zawarte na czas nieokreślony i mają na celu ograniczenie ryzyka niewypłacalności zagranicznych kontrahentów Ursus S.A. oraz wsparcie sprzedaży wyrobów Spółki do dealerów poza granicami Polski.