Aktualności Aktualności

Ekspansja zagraniczna w praktyce: Azja, Afryka i Europa Środkowo-Wschodnia

20-09-2017

Zapraszamy do Katowic na seminarium z udziałem BGK, KUKE, PAIH oraz banków komercyjnych poświęcone ekspansji zagranicznej polskich firm. Dla przedsiębiorców spotkanie będzie doskonałą okazją do uzyskania praktycznej wiedzy na temat rynków Azji, Afryki i Europy Środkowo-Wschodniej oraz instrumentów finansowych, które pomogą sfinansować ekspansję na te rynki.

Termin: 26 września 2017 r.
Miejsce: Katowice (hotel Vienna House Easy Angelo)

W trakcie wydarzenia eksperci Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu opowiedzą w trakcie dyskusji panelowej o najlepszych praktykach w handlu międzynarodowym na bazie wieloletnich doświadczeń zgromadzonych przez te instytucje we wspieraniu polskich firm w wychodzeniu na rynki zagraniczne. 

Po dyskusji odbędą się kameralne sesje tematyczne poświęcone Azji (ze szczególnym uwzględnieniem Chin), Afryki Północnej oraz Europy Środkowo-Wschodniej, zorganizowane przez banki komercyjne – HSBC Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A. oraz Societe Generale S.A. Oddział w Polsce – posiadające znaczne „know-how” w zakresie tych rynków eksportowych. Do dyskusji zaprosiliśmy również eksporterów posiadające wieloletnie doświadczenie w działalności wspomnianych rynkach.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc organiczna.

Rejestracja

Organizatorem wydarzenia jest Związek Banków Polskich, KUKE oraz BGK. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.