Aktualności Aktualności

Blisko 7 mld zł w nowych projektach – to efekt udziału polskich firm w zagranicznych misjach gospodarczych

22-08-2016

Ostatnie misje zagraniczne Ministerstwa Rozwoju, w których KUKE towarzyszyła przedsiębiorcom, już przynoszą wymierne efekty - prawie 20 projektów na łączną kwotę blisko 7 mld złotych.

Aktywne wspieranie polskich eksporterów przez KUKE w pozyskiwaniu kontraktów eksportowych przekłada się na istotny wzrost wiarygodności polskich firm jako potencjalnych partnerów biznesowych. Narodowy ubezpieczyciel kontraktów eksportowych, deklarując zagranicznym kontrahentom gotowość udzielenia ochrony ubezpieczeniowej transakcjom realizowanym z polskimi eksporterami, otwiera wiele drzwi na rynkach zagranicznych, dotychczas z różnych powodów zamkniętych dla polskich przedsiębiorców.

Jednocześnie, dzięki obecności KUKE, pojawia się możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami instytucji publicznych, decydujących w kwestiach inwestycji i realizujących politykę krajową w newralgicznych sektorach, takich jak infrastruktura transp5ortowa, energetyka, przemysł wydobywczy, paliwowy czy petrochemiczny.

Dobrym przykładem są wyjazdy polskich przedsiębiorców oraz przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju i KUKE do Iranu. Zaowocowały one możliwością pozyskania kontraktów eksportowych na kwotę nawet 6 mld zł w perspektywie najbliższych 3 lat. Co ważne, podczas spotkań polscy przedsiębiorcy, przy wsparciu KUKE, zawarli porozumienia o współpracy pozytywnie rokujące w relacjach biznesowych na przyszłość i otwierające możliwości udziału w nowych planach inwestycyjnych Iranu. Warto pamiętać, że po zniesieniu w marcu bieżącego roku sankcji, Iran jest jednym z pięciu priorytetowych dla Polski kierunków eksportu, w szczególności w zakresie dóbr i usług o charakterze inwestycyjnym.

Za równie udaną należy uznać misję do Kazachstanu, w której przedstawiciele polskiego biznesu wraz z przedstawicielami KUKE wspólnie wystąpili z ofertą szerokiej współpracy. W jej efekcie już dziś polskie firmy planują realizację projektów na łączną kwotę ponad 1 mld zł.

Powyższe działania są jednym z istotnych elementów wspierających ekspansję zagraniczną polskich firm zgodnie z założeniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

W planach są już kolejne misje, m.in. do Australii, Nowej Zelandii oraz na Kubę.