Aktualności Aktualności

BGK zapewnia finansowanie kontraktu eksportowego do Gruzji. KUKE zabezpiecza kredyt.

07-04-2017

Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych sfinalizował udzielenie 39 mln USD kredytu na projekt, w ramach którego polska firma wybuduje w centrum Tbilisi pięciogwiazdkowy hotel.

To transakcja w ramach rządowego programu finansowania eksportu w formule kredytu dla nabywcy udzielonego przez BGK z polisą KUKE. Finansujemy kontrakt eksportowy polskiego generalnego wykonawcy. Nie tylko generalny wykonawca jest z Polski, polskie firmy zrealizują przynajmniej 40 proc. wartości kontraktu, w tym instalacje elektryczne, przeciwpożarowe, meble i inne elementy wyposażenia - powiedział Wojciech Hann, członek zarządu BGK.


Bank Gospodarstwa Krajowego inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując z innymi instytucjami z Grupy PFR: KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym ze strategicznych zadań BGK jest wspieranie aktywności zagranicznej polskich przedsiębiorstw. Bank Gospodarstwa Krajowego zarządza także programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych od 1991 roku ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców, oferując usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową w kraju i za granicą. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia eksportowe gwarantowane przez Skarb Państwa. Rozwiązania oferowane przez KUKE pozwalają zabezpieczyć długoterminowe projekty o charakterze inwestycyjnym realizowane przez polskich eksporterów.