Aktualności

BGK podpisał umowę z Belarusbankiem ułatwiającą finansowanie polskiego eksportu na Białoruś

17-04-2019

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z białoruskim bankiem Belarusbank umowę ramową dotyczącą udzielania na rynek białoruski kredytów dla banku nabywcy. Dzięki porozumieniu znacząco uproszczą się procedury kredytowe, ułatwiając finansowanie polskiego eksportu na Białoruś.

Umowa jest zbiorem postanowień ogólnych, wspólnych dla wszystkich przyszłych umów kredytu oraz zawiera wzór umowy indywidualnej, podpisywanej w celu finansowania konkretnej transakcji. Efektem zawarcia umowy ramowej jest skrócenie kilkudziesięciostronicowej umowy kredytu podpisywanej dla finansowania nowej transakcji do dwu-trzystronicowej umowy indywidualnej, której warunki finansowe będą ustalane każdorazowo. BGK nadal będzie udzielał kredytów z Programu Rządowego „Finansowe Wspieranie Eksportu”, z ubezpieczeniem KUKE.

Zdjęcie: Bank Gospodarstwa Krajowego

BGK współpracuje z Belarusbankiem w zakresie produktów finansowania handlu od 2008 r. Dotychczasową największą bolączką był długi czas negocjacji treści umowy kredytu, więc stworzenie umowy ramowej, w tym krótkiego wzoru umowy indywidualnej, jest dużą zmianą na plus – powiedział członek zarządu BGK Wojciech Hann.

Do tej pory kredyt dla banku nabywcy był atrakcyjny dla eksporterów polskich dóbr lub usług o charakterze inwestycyjnym, którzy zawierali z zagranicznymi kontrahentami wielomilionowe kontrakty eksportowe, wymagające finansowania długoterminowego. Wierzymy, że dzięki umowie ramowej produkt ten spełni również potrzeby białoruskich odbiorców, którzy potrzebują finansowania na kwoty rzędu od kilkuset tysięcy do kilku milionów euro i okresu spłaty kredytu 2-3 lata – dodał wiceprezes.

Umowa dotyczy kredytów dla banku nabywcy przeznaczonych na finansowanie eksportu o charakterze inwestycyjnym, a minimalny okres spłaty wynosi 2 lata. Jednocześnie w portfelu BGK znajduje się produkt finansowania krótkoterminowego (do 2 lat) przeznaczony również do finansowania eksportu towarów konsumpcyjnych.

Zastosowanie umowy ramowej we współpracy z naszym wspólnym białoruskim partnerem to przede wszystkim duże ułatwienie dla polskiego biznesu, czyli szansa na przyspieszenie wymiany gospodarczej z ważnym sąsiadem Polski. Z perspektywy KUKE to również szybszy, łatwiejszy i mniej angażujący nasze zasoby proces udzielania ochrony ubezpieczeniowej do kredytów inwestycyjnych, a w efekcie decyzja dla klienta i kontrahenta w znacząco krótszym czasie – powiedział prezes KUKE Janusz Władyczak.

Od dawna zwracamy uwagę, że rynek białoruski oceniamy pozytywnie. Charakteryzuje się on niską szkodowością i zdyscyplinowanym reżimem płatniczym, dlatego zachęcamy kolejne krajowe firmy do aktywniejszego korzystania z jego możliwości, oczywiście z pomocą naszych gwarancji i ubezpieczeń – dodał prezes.

Odbiorcy białoruscy stanowią największą grupę importerów korzystających z Programu Rządowego „Finansowe Wspieranie Eksportu” zarówno pod względem wartości finansowania (ponad 2,0 mld zł od początku 2010 r.) jak i liczby udzielonych kredytów (prawie 1700 udzielonych kredytów i prawie 700 finansowanych lub potwierdzanych akredytyw).


Więcej o polsko-białoruskiej wymianie handlowej: mapa.kuke.com.pl/bialorus