Aktualności Aktualności

BGK i KUKE finansują kontrakt eksportowy firmy Unibep SA

15-12-2016

BGK podpisał umowę kredytową o wartości 245 mln zł (55 mln EUR) na sfinansowanie kontraktu eksportowego firmy budowlanej Unibep SA z Bielska Podlaskiego. Finansowanie zabezpieczy polisa KUKE.

Dzisiaj Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę kredytową ze spółką Trinity Invest na sfinansowanie kontraktu eksportowego zawartego z polskim eksporterem - firmą Unibep SA. Przedmiotem kontraktu eksportowego jest zakończenie budowy pod klucz kompleksu handlowo-biurowego o powierzchni 68 tys. metrów kwadratowych w Grodnie na Białorusi. Kredyt został udzielony w ramach rządowego programu Finansowe Wspieranie Eksportu i jest objęty polisą ubezpieczeniową Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA.

To największy dotychczas kredyt BGK realizowany w ramach programu rządowego i jednocześnie pierwszy w historii polskiej bankowości kredyt udzielony bezpośrednio spółce białoruskiej w strukturze export finance. Kredytując zakup usług budowlanych świadczonych przez polską firmę, wspieramy rozwój Unibepu w Polsce i na rynku zagranicznym. Dostarczanie finansowania wspierającego polskich eksporterów oraz  ekspansję zagraniczną rodzimych przedsiębiorstw jest jednym z kluczowych obszarów działalności BGK. Ma to być również jeden z filarów działalności Grupy PFR – powiedział Arkadiusz Zabłoński, wicedyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego BGK.

Zabezpieczenie finansowania przez KUKE pozwoli polskiej firmie na realizację dużego kontraktu - powstanie kolejne centrum handlowe pod znakiem naszego wykonawcy. To kolejny wspólny projekt, który realizujemy z Unibep. Wierzymy, że dzieki tej współpracy firma może dynamicznie rozwijać się. Ponadto, kooperacja na linii BGK-KUKE-Unibep to świetny przykład dla innych przedsiębiorców jak efektywnie uzyskać i korzystać ze wsparcia w ekspansji zagranicznej. Dzięki uporządkowaniu logiki procesu konstruowania struktury finansowania i zabezpieczenia przed ryzykiem, KUKE na wczesnym etapie rozmów z firmą może zdefiniować optymalne obszary wsparcia. Ta zmiana w podejściu już przekłada się na nasze wyniki. W tym roku wartość obrotów ubezpieczonych przez KUKE wyniesie ok. 32,7 mld zł – mówi Marek Czerski, Prezes Zarządu KUKE.

Uzyskanie finansowania przez białoruskiego inwestora warunkuje rozpoczęcie realizacji kontraktu budowlanego przez Unibep. Pieniądze pozyskane przez inwestora trafią bezpośrednio do polskiego wykonawcy, dzięki czemu po stronie polskiego podmiotu nie istnieje ryzyko braku zapłaty.

Po wejściu umowy w życie bielska spółka będzie generalnym wykonawcą inwestycji w Grodnie i ma zbudować obiekt do końca 2018 r. Wynagrodzenie polskiego wykonawcy za całość inwestycji wyniesie ok. 66 mln EUR netto.

Ten kontrakt to potwierdzenie, że potrafimy zdobywać zlecenia na wymagającym i trudnym rynku białoruskim. Pokazuje też, że jest to dla nas rynek perspektywiczny – to kolejne zlecenie po tym, jak z sukcesem wybudowaliśmy hotel w Mińsku. Pragnę podkreślić, że posiadamy licencję na budowanie i generalne wykonawstwo na terenie Białorusi – powiedział Leszek Gołąbiecki, prezes zarządu Unibep SA. To co nas cieszy to to, że dzięki BGK i KUKE mamy bezpieczne finansowanie inwestycji. To w przypadku usług ekportowych jest bardzo ważne.

Sponsorem projektu w Grodnie jest działająca od 1997 roku firma Conte Spa – największy w WNP i Europie Wschodniej białoruski producent wyrobów pończoszniczych.


Bank Gospodarstwa Krajowego inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Zgodnie z planem rządu będzie działać w ramach grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, rozwijając systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. BGK zarządza także programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej.

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju, zgodnie z przyjętym przez polski rząd Planem na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,  integruje w ramach spójnej strategii i profesjonalnych standardów zarządzania: Agencję Rozwoju Przemysłu, Bank Gospodarstwa Krajowego, Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Centrum strategicznym tworzonej grupy jest Polski Fundusz Rozwoju S.A. Celem PFR jest zapewnienie sprawnych narzędzi realizacji polityki rozwoju oraz zwiększenie potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski w ramach jednolitej platformy instrumentów rozwojowych dla przedsiębiorców, samorządów i klientów indywidualnych. PFR działa zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi standardami.

Unibep SA w Bielsku Podlaskim to największe przedsiębiorstwo budowlane na Podlasiu, należące do czołówki branży w kraju. Jest też czołowym polskim eksporterem usług budowlanych – buduje w Rosji, na Białorusi, w Niemczech i Norwegii. Działalność Unibepu jest oparta na kilku segmentach: budownictwie kubaturowym w kraju i za granicą, produkcji domów modułowych w swojej fabryce w Bielsku Podlaskim (domy montowane są głównie w Norwegii), działalności deweloperskiej na rynku warszawskim i poznańskim oraz działalności drogowej i mostowej (na terenie woj. podlaskiego – poprzez swój oddział drogowy, i na terenie całego kraju – poprzez kupioną w lipcu 2015 roku spółkę inżynierską Budrex-Kobi). W roku 2015 Grupa Kapitałowa Unibep miała przychód przekraczający 1,2 mld zł, obecnie pracuje w niej ponad 1200 osób.