Aktualności

Akcjonariusze KUKE powołali zarząd spółki na nową kadencję

14-06-2019

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KUKE S.A. powołało dziś zarząd spółki w dotychczasowym składzie na nową trzyletnią kadencję. W skład zarządu wchodzą: Janusz Władyczak – prezes, Katarzyna Kowalska – wiceprezes, Tomasz Ślagórski – wiceprezes. 

 

Cieszymy się, że efekty naszych działań zostały pozytywnie ocenione przez właścicieli i otrzymaliśmy nowy mandat do kontynuowania zmian w spółce zgodnie z przyjętą na początku tego roku trzyletnią strategią. Skupia się ona na transformacji cyfrowej, optymalizacji procesów oraz dalszej poprawie jakości obsługi klientów, co w konsekwencji powinno ugruntować naszą pozycję wśród liderów ubezpieczeń należności handlowych i sprawić, że będziemy najczęściej polecanym przez przedsiębiorców towarzystwem ubezpieczeniowym w tym segmencie. W centrum tych zmian jest wprowadzenie nowego systemu informatycznego, dzięki któremu możliwe będzie docelowo m.in. obniżenie kosztów działania, skrócenie procesów biznesowych oraz udostępnienie narzędzi wspierających firmy z sektora MŚP szukające swoich szans w eksporcie – powiedział Janusz Władyczak.

W ubiegłym roku należności eksportowe i krajowe ubezpieczone przez KUKE w tzw. części komercyjnej, a więc tam, gdzie spółka konkuruje z innymi ubezpieczycielami kredytu kupieckiego, rosły dwa razy szybciej niż średnia rynkowa. 20-proc. wzrost w ujęciu rocznym pozwolił zbliżyć się znacząco do blisko 50 mld zł wartości ubezpieczonych obrotów przez KUKE.

W zakresie ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, gdzie KUKE jest jedynym podmiotem oferującym takie instrumenty w kraju, wartość udzielonej ochrony w przypadku średnio- i długoterminowych transakcji wyniosła 2,07 mld zł, czyli była aż o 58,2 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Akcjonariuszami KUKE są Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów (63,3 proc.) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (36,7 proc.).

Janusz Władyczak, Katarzyna Kowalska, Tomasz Ślagórski