Upadłości firm Upadłości firm

Upadłości firm w Polsce we wrześniu 2017 r.

18-10-2017

Sądy gospodarcze we wrześniu 2017 r. ogłosiły upadłość 57 przedsiębiorstw, czyli o 7,5% więcej niż przed miesiącem oraz o 3,4% mniej niż we wrześniu 2016 r. Zaobserwować można zahamowanie spadku liczby podmiotów, które zbankrutowały w ciągu ostatnich 12 miesięcy, przy jednoczesnym podwyższeniu liczby firm, które rozpoczęły restrukturyzację w ciągu ostatniego roku. Delikatnie wzrosło natężenie upadłości wśród przedsiębiorstw związanych z budownictwem oraz produkcją materiałów budowlanych mimo dobrych wyników, które notuje budownictwo w bieżącym roku.

We wrześniu 2017 r. najwyższe natężenie upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji wystąpiło w województwie zachodniopomorskim (1,84%), natomiast najniższe w województwie łódzkim (0,65%) i świętokrzyskim (0,59%). Średnie natężenie upadłości spółek prawa handlowego w Polsce w po wrześniu uległo delikatnemu obniżeniu do poziomu 0,81% w porównaniu z zeszło miesięcznymi 0,82%, przed rokiem we wrześniu wynosiło ono 0,82%.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (październik 2016 r–wrzesień 2017 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 574 przedsiębiorstw. Suma upadłości po wrześniu 2017 r. w ciągu miesiąca uległa obniżeniu o 0,3% (576 upadków). Przed rokiem, we wrześniu 2016 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 629. Wynik z tego miesiąca jest lepszy od zeszłorocznego o -8,7%.

Przy założeniu podwyższenia tempa wzrostu gospodarczego w 2017 r. do poziomu 3,9% oraz podwyższeniu wskaźnika rentowności obrotu netto firm do 4,4% prognozujemy, że w bieżącym roku upadnie około 550 firm, stanowi to poziom o ok. 8,8% niższy niż w 2016 r. Jednocześnie kontynuowany będzie wzrost poziomu podmiotów restrukturyzowanych (do ok. 275-325 w roku). Rok 2017 pod względem upadłości i rozpoczętych postępowań sanacyjnych zakończy się w przedziale 825-875 podmiotów. Stanowiłoby to wzrost łącznych upadłości i restrukturyzacji na poziomie rzędu 2,9%-9,1%. Czynnikiem decydującym o przedmiotowym wzroście będzie wzrost liczby podmiotów poddawanych sanacji.

Andrzej Kochman, Analityk