Upadłości firm Upadłości firm

Upadłości firm w Polsce we wrześniu 2016 roku

12-10-2016

Z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, że sądy gospodarcze we wrześniu 2016 r. ogłosiły upadłość 59 przedsiębiorstw.

Było to o 51,3% więcej niż w sierpniu 2016r. (39 firm) oraz o 31,1% więcej niż we wrześniu 2015 r., w którym upadło 45 podmiotów. We wrześniu 2016 r. najwyższe natężenie upadłości wystąpiło w województwie mazowieckim (1,05%), natomiast najniższe w województwie świętokrzyskim (0,33%). Średnie natężenie upadłości spółek prawa handlowego w Polsce uległo podwyższeniu do poziomu 0,82% z 0,79% przed miesiącem, przed rokiem we wrześniu wynosiło ono 1,08%.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (październik 2015 r. – wrzesień 2016 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 638 przedsiębiorstw. Suma upadłości po wrześniu 2016 r. okazała się o 2,3% większa od zanotowanej na koniec sierpnia (upadło 624 firmy). Przed rokiem, we wrześniu 2015 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 759. Wynik z tego miesiąca jest lepszy od zeszłorocznego o -17,1%. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy najmniejszą liczbę upadłości w pojedynczym miesiącu ogłoszono w lutym 2016 r. (47 firm). Największą liczbę upadłości w pojedynczym miesiącu ogłoszono w marcu 2016 r. (60 firm).

Prognoza na rok 2016

Rok 2016 przyniósł wprowadzenie w życie prawa restrukturyzacyjnego oraz znowelizowanych przepisów prawa upadłościowego, w wyniku których wprowadzenie sanacji przedsiębiorstwa ma pierwszeństwo. Spowodowało to zachwianie dotychczasowych statystyk, co przekłada się na zmniejszenie ilości upadłości. Warto jednak zauważyć, że ostatni miesiąc przerwał dziewięciomiesięczną dobrą passę obniżania się rocznej kroczącej sumy upadłości. Przy aktualnym wyhamowaniu trendu spadkowego można spodziewać się, iż w całym roku 2016 łączna suma upadłości może zamknąć się w przedziale 600-650 podmiotów. Dla  porównania w całym roku 2015 upadło 737 przedsiębiorstw. Jednocześnie suma podmiotów, które upadły oraz tych które poddano sanacji w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wyniosła po wrześniu 761. W analogicznym okresie poprzedniego roku liczba samych tylko bankructw wynosiła 759 podmiotów. Aktualnie więc pozostaje wciąż sprawą otwartą na jakim poziomie ustabilizuje się liczba podmiotów zbankrutowanych oraz tych, które zostaną poddane sanacji. Należy spodziewać się, iż ilość podmiotów poddanych restrukturyzacji będzie wzrastać, ponieważ zasadniczo ta grupa jest potencjalnie szersza, gdyż dotyczy również podmiotów zagrożonych niewypłacalnością.