Upadłości firm Upadłości firm

Upadłości firm w Polsce w styczniu 2016 roku

10-02-2016

Z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, że sądy gospodarcze w styczniu 2016 r. ogłosiły upadłość 47 przedsiębiorstw.

Było to o -16,1% mniej niż w grudniu 2015 r., w którym zanotowano 56 upadłości oraz o -20,3% mniej niż w styczniu 2015 r., w którym upadło 59 podmiotów. W styczniu 2016 r. najwyższe natężenie upadłości wystąpiło w województwie mazowieckim (1,59%), natomiast najniższe w województwie podlaskim (0,32%). Średnie natężenie upadłości spółek prawa handlowego w Polsce uległo obniżeniu do poziomu 1,01% z 1,05% przed miesiącem, przed rokiem w styczniu wynosiło ono 1,15%.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (luty 2015 r. – styczeń 2016 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 725 przedsiębiorstw. Suma upadłości po styczniu 2016 r. okazała się o -1,6% mniejsza od zanotowanej na koniec grudnia upadło 737 firm. Przed rokiem, w styczniu 2015 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 816. Wynik z tego miesiąca jest lepszy od zeszłorocznego o -11,2%. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy najmniejszą liczbę upadłości w pojedynczym miesiącu ogłoszono we wrześniu 2015 r. (45 firm). Największą liczbę upadłości w pojedynczym miesiącu ogłoszono w marcu 2015 r. (83 firmy).