Upadłości firm Upadłości firm

Upadłości firm w Polsce w sierpniu 2017 r.

14-09-2017

Sądy gospodarcze w sierpniu 2017 r. ogłosiły upadłość 53 przedsiębiorstw, czyli o 8,6% mniej niż przed miesiącem oraz o 35,9% więcej niż w sierpniu 2016 r. 

W sierpniu 2017 r. najwyższe natężenie upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji wystąpiło w województwie zachodniopomorskim (1,89%), natomiast najniższe w województwie łódzkim (0,65%) i świętokrzyskim (0,59%). Średnie natężenie upadłości spółek prawa handlowego w Polsce w po sierpniu uległo delikatnemu podwyższeniu do poziomu 0,82% w porównaniu z zeszło miesięcznymi 0,80%, przed rokiem w sierpniu wynosiło ono 0,79%.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (wrzesień 2016 r.– sierpień 2017 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyły 576 przedsiębiorstwa. Suma upadłości po sierpniu 2017 r. w ciągu miesiąca uległa podwyższeniu o 2,5% (562 upadki). Przed rokiem, w sierpniu 2016 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 615. Wynik z tego miesiąca jest lepszy od zeszłorocznego o -6,3%.

Najwyższe natężenie upadłości spółek prawa handlowego widoczne było w branżach: działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz górnictwo i wydobycie kamieni i piasku. Najniższe wskaźniki natomiast widoczne były w branżach: produkcja wyrobów z papieru, poligrafia i reprodukcja oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna. 

Przy założeniu podwyższenia tempa wzrostu gospodarczego w 2017 r. do poziomu 3,9% oraz podwyższeniu wskaźnika rentowności obrotu netto firm do 4,4% prognozujemy, iż w bieżącym roku upadnie około 550 firm, stanowi to poziom o ok. 8,8% niższy niż w 2016 r. Jednocześnie kontynuowany będzie wzrost poziomu podmiotów restrukturyzowanych (do ok. 275- 325 w roku). Rok 2017 pod względem upadłości i rozpoczętych postępowań sanacyjnych zakończy się w przedziale 825-875 podmiotów. Stanowiłoby to wzrost łącznych upadłości i restrukturyzacji na poziomie rzędu 2,9% - 9,1%. Czynnikiem decydującym o przedmiotowym wzroście będzie wzrost liczby podmiotów poddawanych sanacji przy jednoczesnym obniżeniu się poziomu upadłości.

Andrzej Kochman, Analityk