Upadłości firm Upadłości firm

Upadłości firm w Polsce w sierpniu 2016 roku

23-09-2016

Z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, że sądy gospodarcze w sierpniu 2016 r. ogłosiły upadłość 39 przedsiębiorstw.

Było to o -27,8% mniej niż w lipcu 2016 r. (54 firmy) oraz o -39,1% mniej niż w sierpniu 2015 r., w którym upadły 64 podmioty. W sierpniu 2016 r. najwyższe natężenie upadłości wystąpiło w województwie śląskim (1,04%), natomiast najniższe w województwie łódzkim (0,37%). Średnie natężenie upadłości spółek prawa handlowego w Polsce uległo obniżeniu do poziomu 0,79% z 0,83% przed miesiącem, przed rokiem w sierpniu wynosiło ono 1,13%.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (wrzesień 2015 r. – sierpień 2016 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 624 przedsiębiorstwa. Suma upadłości po sierpniu 2016 r. okazała się o -3,9% mniejsza od zanotowanej na koniec lipca (upadło 640 firm). Przed rokiem, w sierpniu 2015 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 785. Wynik z tego miesiąca jest lepszy od zeszłorocznego o -21,7%. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy najmniejszą liczbę upadłości w pojedynczym miesiącu ogłoszono we wrześniu 2015 r. (45 firm). Największą liczbę upadłości w pojedynczym miesiącu ogłoszono w marcu 2015 r. (60 firm).

Prognoza na rok 2016

Rok 2016 przyniósł wprowadzenie w życie prawa restrukturyzacyjnego oraz znowelizowanych przepisów prawa upadłościowego, w wyniku których wprowadzenie sanacji przedsiębiorstwa ma pierwszeństwo. Spowodowało to zachwianie dotychczasowych statystyk, co przekłada się na zmniejszenie ilości upadłości. Jeśli dodać do tego podmioty podlegające restrukturyzacji - ilościowo - może okazać się, iż suma podmiotów zbankrutowanych i restrukturyzowanych może okazać się większa niż samych tylko podmiotów, które ogłosiły upadłość w zeszłym roku pod przepisami poprzedniego prawa upadłościowego. Aktualnie więc pozostaje wciąż sprawą otwartą na jakim poziomie ustabilizuje się liczba podmiotów zbankrutowanych oraz tych, które zostaną poddane sanacji. W przypadku zachowania dotychczasowego trendu z obecnego roku liczba samych upadłości może ulec wyraźnemu obniżeniu do poziomu poniżej 600 podmiotów.