Upadłości firm Upadłości firm

Upadłości firm w Polsce w październiku 2016 roku

07-11-2016

Zahamowanie trendu spadkowego w upadłościach w Polsce. Problemy w branżach związanych z budownictwem.

Z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, że sądy gospodarcze w październiku 2016 r. ogłosiły upadłość 52 przedsiębiorstw. Było to o -11,9% mniej niż we wrześniu 2016r. (59 firm) oraz o -5,5% mniej niż w październiku 2015 r., w którym upadło 55 podmiotów. W październiku 2016 r. najwyższe natężenie upadłości wystąpiło w województwie małopolskim (1,11%), natomiast najniższe w województwie świętokrzyskim (0,33%). Średnie natężenie upadłości spółek prawa handlowego w Polsce uległo obniżeniu do poziomu 0,81% z 0,82% przed miesiącem, przed rokiem w październiku wynosiło ono 1,05%.

Szacunki na rok 2016

Rok 2016 przyniósł wprowadzenie w życie prawa restrukturyzacyjnego oraz znowelizowanych przepisów prawa upadłościowego, w wyniku których wprowadzenie sanacji przedsiębiorstwa ma pierwszeństwo. Spowodowało to zachwianie dotychczasowych statystyk, co przekłada się na zmniejszenie ilości upadłości. Mimo tego, iż w ostatnim miesiącu upadło mniej przedsiębiorstw niż we wrześniu to niestety nie można mówić o tym, że spodziewany jest dalszy spadek poziomu upadłości.  Przy aktualnym wyhamowaniu trendu spadkowego można spodziewać się, iż w całym roku 2016 łączna suma upadłości może zamknąć się w przedziale 600-650 podmiotów. Dla  porównania w całym roku 2015 upadło 737 przedsiębiorstw. Jednocześnie suma podmiotów, które upadły oraz tych które poddano sanacji w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wyniosła po październiku 766. W analogicznym okresie poprzedniego roku liczba samych tylko bankructw wynosiła 733 podmioty. Aktualnie więc pozostaje wciąż sprawą otwartą na jakim poziomie ustabilizuje się liczba podmiotów zbankrutowanych oraz tych, które zostaną poddane sanacji. Należy spodziewać się tego, iż pomimo mniejszej ilości otwartych restrukturyzacji w ostatnim miesiącu, ilość podmiotów poddanych restrukturyzacji będzie wzrastać, ponieważ zasadniczo ta grupa jest potencjalnie szersza, gdyż dotyczy również podmiotów zagrożonych niewypłacalnością.