Upadłości firm Upadłości firm

Upadłości firm w Polsce w marcu 2017 r.

18-04-2017

Z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, że sądy gospodarcze w marcu 2017 r. ogłosiły upadłość 42 przedsiębiorstw podobnie jak przed miesiącem oraz o 30,0% mniej niż w marcu 2016 r. W marcu 2017 r. najwyższe natężenie upadłości wystąpiło w województwie mazowieckim (1,10%), natomiast najniższe w województwie warmińsko-mazurskim (0,27%). Średnie natężenie upadłości spółek prawa handlowego w Polsce w po marcu uległo zmniejszeniu do poziomu 0,80% z notowanego przed miesiącem 0,81%, przed rokiem w marcu wynosiło ono 0,95%.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (kwiecień 2016 r.–marzec 2017 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 580 przedsiębiorstw. Suma upadłości po marcu 2017 r. w ciągu miesiąca uległa obniżeniu o -3,0% (598 upadków). Przed rokiem, w marcu 2016 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 691. Wynik z tego miesiąca jest lepszy od zeszłorocznego o -16,1%.

Przy założeniu podwyższenia tempa wzrostu gospodarczego w 2017 r. do poziomu 3,7% oraz podwyższenia wskaźnika rentowności obrotu netto firm do 4,4% prognozujemy, iż w bieżącym roku upadnie około 600 firm, stanowi to zbliżony poziom do poziomu upadłości z 2016 r. Jednocześnie kontynuowany będzie wzrost poziomu podmiotów restrukturyzowanych (do ok 300-350 w roku). Rok 2017 pod względem upadłości i rozpoczętych postępowań sanacyjnych zakończy się w przedziale 900-950 podmiotów. Stanowiłoby to wzrost łącznych upadłości i restrukturyzacji na poziomie rzędu 12,5%-18,8%. Czynnikiem decydującym o przedmiotowym wzroście będzie wzrost liczby podmiotów poddawanych sanacji.

W skrócie:

  • Można zaobserwować obniżenie liczby podmiotów, które upadły w ciągu ostatnich 12 miesięcy, przy jednoczesnym wzroście liczby podmiotów poddawanych sanacji.
  • Zahamowanie wzrostu poziomu upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji w branżach związanych z budownictwem.
  • Podwyższony poziom upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji w branży działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

 

Andrzej Kochman, Analityk

Pliki do pobrania

upadlosci_firm_w_polsce_marzec_2017.pdf
Pełny raport: Upadłości firm w Polsce w marcu 2017 r. (1,3 MB)