Upadłości firm Upadłości firm

Upadłości firm w Polsce w maju 2017 r.

22-06-2017

Z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, że sądy gospodarcze w maju 2017 r. ogłosiły upadłość 41 przedsiębiorstw o 4,7% mniej niż przed miesiącem oraz o 19,6% mniej niż w maju 2016 r. W maju 2017 r. najwyższe natężenie upadłości wystąpiło w województwie zachodniopomorskim (1,14%), natomiast najniższe w województwie łódzkim (0,40%). Średnie natężenie upadłości spółek prawa handlowego w Polsce w po maju uległo obniżeniu do poziomu 0,78% z 0,80% przed miesiącem. , przed rokiem w kwietniu wynosiło ono 0,88%.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (czerwiec 2016 r.–lipiec 2017 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 559 przedsiębiorstw. Suma upadłości po maju 2017 r. w ciągu miesiąca uległa obniżeniu o -1,8% (569 upadków). Przed rokiem, w maju 2016 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 665. Wynik z tego miesiąca jest lepszy od zeszłorocznego o -15,9%.

Przy założeniu podwyższenia tempa wzrostu gospodarczego w 2017 r. do poziomu 3,8% oraz podwyższenia wskaźnika rentowności obrotu netto firm do 4,4% prognozujemy, iż w bieżącym roku upadnie około 600 firm, stanowi to zbliżony poziom do poziomu upadłości z 2016 r. Jednocześnie kontynuowany będzie wzrost poziomu podmiotów restrukturyzowanych (do ok 300-350 w roku). Rok 2017 pod względem upadłości i rozpoczętych postępowań sanacyjnych zakończy się w przedziale 900-950 podmiotów. Stanowiłoby to wzrost łącznych upadłości i restrukturyzacji na poziomie rzędu 12,5%-18,8%. Czynnikiem decydującym o przedmiotowym wzroście będzie wzrost liczby podmiotów poddawanych sanacji. Aczkolwiek ostatnie publikacje wskaźników makroekonomicznych Polski w tym przede wszystkim wyników dynamiki PKB za pierwszy kwartał, świadczą o odradzaniu się koniunktury w kraju, co może przełożyć się na to, iż ostateczna liczba upadłości oraz rozpoczętych postępowań sanacyjnych ulegnie zmniejszeniu.

Andrzej Kochman, Analityk