Upadłości firm Upadłości firm

Upadłości firm w Polsce w lutym 2017 r.

14-03-2017

Z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, że sądy gospodarcze w lutym 2017 r. ogłosiły upadłość 42 przedsiębiorstw. Było to o 10,6% mniej niż w styczniu 2017 r. (47 firm) oraz o 10,6% mniej niż w lutym 2016 r. W lutym 2017 r. najwyższe natężenie upadłości wystąpiło w województwie mazowieckim (1,10%), natomiast najniższe w województwie świętokrzyskim (0,25%). Średnie natężenie upadłości spółek prawa handlowego w Polsce w po lutym utrzymało się na poziomie sprzed miesiąca i wyniosło 0,81% notowanego przed miesiącem, przed rokiem w lutym wynosiło ono 0,99%.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (marzec 2016 r. – luty 2017 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyły 598 przedsiębiorstw. Suma upadłości po lutym 2017 r. w ciągu miesiąca uległa obniżeniu o -0,8% (603 upadki). Przed rokiem, w lutym 2016 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 714. Wynik z tego miesiąca jest lepszy od zeszłorocznego o -16,2%.

Przy założeniu podwyższenia tempa wzrostu gospodarczego w 2017 r. do poziomu 3,7% oraz podwyższenia wskaźnika rentowności obrotu netto firm do 4,4% prognozujemy, że w bieżącym roku upadnie około 600 firm, stanowi to zbliżony poziom do poziomu upadłości z 2016 r. Jednocześnie kontynuowany będzie wzrost poziomu podmiotów restrukturyzowanych (do ok 300-350 w roku). Rok 2017 pod względem upadłości i rozpoczętych postępowań sanacyjnych zakończy się w przedziale 900-950 podmiotów. Stanowiłoby to wzrost łącznych upadłości i restrukturyzacji na poziomie rzędu 12,5%-18,8%. Czynnikiem decydującym o przedmiotowym wzroście będzie wzrost liczby podmiotów poddawanych sanacji.

W skrócie:

  • Wciąż utrzymuje się ustabilizowana liczba podmiotów, które upadły w ciągu ostatnich 12 miesięcy, przy jednoczesnym wzroście, liczby podmiotów poddawanych sanacji,
  • Przewidywana kontynuacja przedmiotowego trendu w 2017 r.
  • Zahamowanie wzrostu poziomu upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji w branżach związanych z budownictwem.

 

Andrzej Kochman, Analityk