Upadłości firm Upadłości firm

Upadłości firm w Polsce w lutym 2016 roku

14-03-2016

Z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, że sądy gospodarcze w lutym 2016 r. ogłosiły upadłość 47 przedsiębiorstw.

Było to tyle samo co w styczniu 2016 r. oraz o -19,0% mniej niż w lutym 2015 r., w którym upadło 58 podmiotów. W lutym 2016 r. najwyższe natężenie upadłości wystąpiło w województwie zachodniopomorskim (1,57%), natomiast najniższe w województwie podlaskim (0,32%). Średnie natężenie upadłości spółek prawa handlowego w Polsce uległo obniżeniu do poziomu 0,98% z 1,01% przed miesiącem, przed rokiem w lutym wynosiło ono 1,15%.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (marzec 2015 r. – luty 2016 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 714 przedsiębiorstw. Suma upadłości po lutym 2016 r. okazała się o -1,5% mniejsza od zanotowanej na koniec stycznia (upadło 725 firm). Przed rokiem, w lutym 2015 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 809. Wynik z tego miesiąca jest lepszy od zeszłorocznego o -11,7%. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy najmniejszą liczbę upadłości w pojedynczym miesiącu ogłoszono we wrześniu 2015 r. (45 firm). Największą liczbę upadłości w pojedynczym miesiącu ogłoszono w marcu 2015 r. (83 firmy).