Upadłości firm Upadłości firm

Upadłości firm w Polsce w listopadzie 2016 roku i prognoza na rok 2017

12-12-2016

Z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, że sądy gospodarcze w listopadzie 2016 r. ogłosiły upadłość 42 przedsiębiorstw. Było to o -19,2% mniej niż w październiku 2016r. (52 firmy) oraz o -27,6% mniej niż w listopadzie 2015 r., w którym upadło 58 podmiotów. W listopadzie 2016 r. najwięcej upadłości miało miejsce w województwie małopolskim (1,06%), natomiast najmniej - pomorskim (0,49%). Średnie natężenie upadłości spółek prawa handlowego w Polsce uległo obniżeniu do poziomu 0,79% z 0,81% przed miesiącem, przed rokiem w listopadzie wynosiło ono 1,07%.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (grudzień 2015 r. – listopad 2016 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 610 przedsiębiorstw. Suma upadłości po listopadzie 2016 r. okazała się o -2,6% mniejsza od zanotowanej na koniec października (upadło 626 firm). Przed rokiem, w listopadzie 2015 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 742. Wynik z tego miesiąca jest lepszy od zeszłorocznego o -17,8%.

W skrócie

  • Stabilizacja poziomu upadłości, wzrost liczby podmiotów poddawanych sanacji,
  • W całym roku 2016 łączna suma upadłości może zamknąć się w przedziale 600-650 podmiotów. Dla porównania w całym roku 2015 upadło 737 przedsiębiorstw,
  • Przewidywania: kontynuacja obecnego trendu w 2017 r.,
  • W kilku miejscach gospodarki odnotowano znaczące przyspieszenie. Było tak w handlu (6,0%, wobec 5,5%), informacji i komunikacji (6,3%, wobec 1,9%), obsłudze rynku nieruchomości (4,0%, wobec 3,6%), w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (4,3%, wobec 2,7%), działalności finansowej i ubezpieczeniowej (7,0% wobec 2,1%),
  • Problemy w branżach związanych z budownictwem, przy bardzo dobrej kondycji budownictwa mieszkaniowego.

Prognoza na rok 2017

Przy założeniu podwyższenia tempa wzrostu gospodarczego w przyszłym roku do poziomu 3,6% oraz podwyższenia wskaźnika rentowności obrotu netto firm do 4,4% prognozujemy, iż w roku 2017 upadnie około 600 firm, stanowi to zbliżony poziom do poziomu upadłości z 2016 r. Jednocześnie spodziewamy się kontynuacji wzrostu poziomu podmiotów restrukturyzowanych. Biorąc pod uwagę, iż bieżący rok zakończy się najprawdopodobniej liczbą łącznych upadłości i restrukturyzacji na poziomie ok. 800 podmiotów to przyszły rok pod tym względem zakończy się w przedziale 900-950 podmiotów.  Stanowiłoby to wzrost łącznych upadłości i restrukturyzacji na poziomie rzędu 12,5%-18,8%. Czynnikiem decydującym o przedmiotowym wzroście będzie wzrost liczby podmiotów poddawanych sanacji.