Upadłości firm Upadłości firm

Upadłości firm w Polsce w lipcu 2017 r.

11-08-2017

Sądy gospodarcze w lipcu br. ogłosiły upadłość 58 przedsiębiorstw, czyli o 20,8% więcej niż przed miesiącem oraz o 7,4% więcej niż w lipcu 2016 r.

Obserwujemy:

  • ustabilizowanie się liczby podmiotów, które upadły w ciągu ostatnich 12 miesięcy, jednocześnie podwyższeniu uległa liczba firm, które rozpoczęły restrukturyzację w ciągu ostatniego roku,
  • zahamowanie wzrostu poziomu upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji w branżach związanych z budownictwem.

W lipcu 2017 r. najwyższe natężenie upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji wystąpiło w województwie zachodniopomorskim (2,01%), natomiast najniższe w województwie łódzkim (0,62%) i kujawsko-pomorskim (0,55%). Średnie natężenie upadłości spółek prawa handlowego w Polsce w po lipcu uległo delikatnemu podwyższeniu do poziomu 0,80% w porównaniu z zeszło miesięcznymi 0,78%, przed rokiem w lipcu wynosiło ono 0,84%.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (sierpień 2016 r.–lipiec 2017 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 562 przedsiębiorstwa. Suma upadłości po lipcu 2017 r. w ciągu miesiąca uległa podwyższeniu o 0,7% (558 upadków). Przed rokiem, w lipcu 2016 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 640. Wynik z tego miesiąca jest lepszy od zeszłorocznego o -12,2%.

Przy założeniu podwyższenia tempa wzrostu gospodarczego w 2017 r. do poziomu 3,8% oraz podwyższeniu wskaźnika rentowności obrotu netto firm do 4,4% prognozujemy, że w bieżącym roku upadnie około 550 firm, stanowi to poziom o ok. 8,8% niższy  niż w 2016 r. Jednocześnie kontynuowany będzie wzrost poziomu podmiotów restrukturyzowanych (do ok. 275-325 w roku).  Rok 2017 pod względem upadłości i rozpoczętych postępowań sanacyjnych zakończy się w przedziale 825-875 podmiotów. Stanowiłoby to wzrost łącznych upadłości i restrukturyzacji na poziomie rzędu 2,9%-9,1%. Czynnikiem decydującym o przedmiotowym wzroście będzie wzrost liczby podmiotów poddawanych sanacji przy jednoczesnym obniżeniu się poziomu upadłości.

Andrzej Kochman, Analityk KUKE