Upadłości firm Upadłości firm

Upadłości firm w Polsce w lipcu 2016 roku

17-08-2016

Z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, że sądy gospodarcze w lipcu 2016 r. ogłosiły upadłość 54 przedsiębiorstw.

Było to o 10,2% więcej niż w czerwcu 2016 r. (49 firm) oraz o -20,6% mniej niż w lipcu 2015 r., w którym upadło 68 podmiotów. W lipcu 2016 r. najwyższe natężenie upadłości wystąpiło w województwie mazowieckim (1,14%), natomiast najniższe w województwie łódzkim (0,43%). Średnie natężenie upadłości spółek prawa handlowego w Polsce uległo obniżeniu do poziomu 0,83% z 0,87% przed miesiącem, przed rokiem w lipcu wynosiło ono 1,13%.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (sierpień 2015 r. – lipiec 2016 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 640 przedsiębiorstw. Suma upadłości po lipcu 2016 r. okazała się o -2,1% mniejsza od zanotowanej na koniec czerwca (upadło 654 firm). Przed rokiem, w lipcu 2015 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 784. Wynik z tego miesiąca jest lepszy od zeszłorocznego o -18,4%. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy najmniejszą liczbę upadłości w pojedynczym miesiącu ogłoszono we wrześniu 2015 r. (45 firm). Największą liczbę upadłości w pojedynczym miesiącu ogłoszono w sierpniu 2015 r. (64 firmy).

Prognoza na rok 2016

Rok 2016 przyniósł wprowadzenie w życie prawa restrukturyzacyjnego oraz znowelizowanych przepisów prawa upadłościowego, w wyniku których wprowadzenie sanacji przedsiębiorstwa ma pierwszeństwo. Spowodowało to zachwianie dotychczasowych statystyk, co przekłada się na zmniejszenie ilości upadłości. Jeśli dodać do tego podmioty podlegające restrukturyzacji - ilościowo - może okazać się, iż suma podmiotów zbankrutowanych i restrukturyzowanych może okazać się większa niż samych tylko podmiotów, które ogłosiły upadłość w zeszłym roku pod przepisami poprzedniego prawa upadłościowego. Aktualnie więc pozostaje wciąż sprawą otwartą na jakim poziomie ustabilizuje się liczba podmiotów zbankrutowanych oraz tych, które zostaną poddane sanacji. W przypadku zachowania trendów z początku obecnego roku liczba samych upadłości może ulec wyraźnemu obniżeniu do poziomu poniżej 600 podmiotów.