Upadłości firm Upadłości firm

Upadłości firm w Polsce w kwietniu 2016 roku

16-05-2016

Z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, że sądy gospodarcze w kwietniu 2016 r. ogłosiły upadłość 54 przedsiębiorstw.

Było to o -10,0% mniej niż w marcu 2016 r. oraz o -10,0% mniej niż w kwietniu 2015 r., w którym upadło 60 podmiotów. W kwietniu 2016 r. najwyższe natężenie upadłości wystąpiło w województwie mazowieckim (1,34%), natomiast najniższe w województwie podlaskim (0,32%). Średnie natężenie upadłości spółek prawa handlowego w Polsce uległo obniżeniu do poziomu 0,91% z 0,94% przed miesiącem, przed rokiem w kwietniu wynosiło ono 1,18%.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (maj 2015 r. – kwiecień 2016 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 685 przedsiębiorstw. Suma upadłości po kwietniu 2016 r. okazała się o -0,9% mniejsza od zanotowanej na koniec marca (upadło 691 firm). Przed rokiem, w kwietniu 2015 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 819. Wynik z tego miesiąca jest lepszy od zeszłorocznego o -16,4%. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy najmniejszą liczbę upadłości w pojedynczym miesiącu ogłoszono we wrześniu 2015 r. (45 firm). Największą liczbę upadłości w pojedynczym miesiącu ogłoszono w maju 2015 r. (71 firmy).