Upadłości firm Upadłości firm

Upadłości firm w Polsce w grudniu 2016 r.

09-01-2017

Z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, że sądy gospodarcze w grudniu 2016 r. ogłosiły upadłość 49 przedsiębiorstw. Było to o 16,7% więcej niż w listopadzie 2016r. (42 firmy) oraz o -12,5% mniej niż w grudniu 2015 r., w którym upadło 56 podmiotów. W grudniu 2016 r. najwyższe natężenie upadłości wystąpiło w województwie małopolskim (1,04%), natomiast najniższe w województwie świętokrzyskim (0,41%). Średnie natężenie upadłości spółek prawa handlowego w Polsce w ciągu miesiąca utrzymało swój dotychczasowy poziom 0,79%, przed rokiem w grudniu wynosiło ono 1,05%.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (styczeń 2016 r. – grudzień 2016 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyły 603 przedsiębiorstwa. Suma upadłości po grudniu 2016 r. okazała się o -1,1% mniejsza od zanotowanej na koniec listopada (upadło 610 firm). Przed rokiem, w grudniu 2015 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 737. Wynik z tego miesiąca jest lepszy od zeszłorocznego o -18,2%.

W skrócie

  • Stabilizacja poziomu upadłości, przy jednoczesnym wzroście liczby podmiotów poddawanych sanacji.
  • Przewidywana kontynuacja przedmiotowego trendu w 2017 r.
  • Problemy w branżach związanych z budownictwem.