Upadłości firm Upadłości firm

Upadłości firm w Polsce w czerwcu 2016 roku

12-07-2016

Z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, że sądy gospodarcze w czerwcu 2016 r. ogłosiły upadłość 49 przedsiębiorstw.

Było to o -3,9% mniej niż w maju 2016 r. oraz o -18,3% mniej niż w czerwcu 2015 r., w którym upadło 60 podmiotów. W czerwcu 2016 r. najwyższe natężenie upadłości wystąpiło w województwie zachodniopomorskim (1,33%), natomiast najniższe w województwie podlaskim (0,32%). Średnie natężenie upadłości spółek prawa handlowego w Polsce uległo obniżeniu do poziomu 0,87% z 0,88% przed miesiącem, przed rokiem w czerwcu wynosiło ono 1,14%.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (lipiec 2015 r. – czerwiec 2016 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 654 przedsiębiorstw. Suma upadłości po czerwcu 2016 r. okazała się o -1,7% mniejsza od zanotowanej na koniec maja (upadło 665 firm). Przed rokiem, w czerwcu 2015 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 796. Wynik z tego miesiąca jest lepszy od zeszłorocznego o -17,8%. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy najmniejszą liczbę upadłości w pojedynczym miesiącu ogłoszono we wrześniu 2015 r. (45 firm). Największą liczbę upadłości w pojedynczym miesiącu ogłoszono w lipcu 2015 r. (68 firm).