Upadłości firm Upadłości firm

Upadłości firm w Polsce styczniu 2017 r.

06-02-2017

Z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, że sądy gospodarcze w styczniu 2017 r. ogłosiły upadłość 47 przedsiębiorstw. Było to o -4,1% mniej niż w grudniu 2016 r. (49 firm) oraz tyle samo co w styczniu 2016 r. W styczniu 2017 r. najwyższe natężenie upadłości wystąpiło w województwie dolnośląskim (1,11%), natomiast najniższe w województwie świętokrzyskim  (0,33%). Średnie natężenie upadłości spółek prawa handlowego w Polsce w po styczniu uległo wzrostowi do poziomu 0,81% z 0,79% notowanego przed miesiącem, przed rokiem w grudniu wynosiło ono 1,02%.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (luty 2016 r. – styczeń 2017 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyły 603 przedsiębiorstwa. Suma upadłości po styczniu 2017 r. utrzymała się w ciągu miesiąca na tym samym poziomie. Przed rokiem, w styczniu 2016 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 725. Wynik z tego miesiąca jest lepszy od zeszłorocznego o -16,8%.

Przy założeniu podwyższenia tempa wzrostu gospodarczego w 2017 r. do poziomu 3,6% oraz podwyższenia wskaźnika rentowności obrotu netto firm do 4,4% prognozujemy, iż w bieżącym roku upadnie około 600 firm, stanowi to zbliżony poziom do poziomu upadłości z 2016 r. Jednocześnie kontynuowany będzie wzrost poziomu podmiotów restrukturyzowanych (do ok 300-350 w roku). Rok  2017 pod względem upadłości i rozpoczętych postępowań sanacyjnych zakończy się w przedziale 900-950 podmiotów.  Stanowiłoby to wzrost łącznych upadłości i restrukturyzacji na poziomie rzędu 12,5%-18,8%. Czynnikiem decydującym o przedmiotowym wzroście będzie wzrost liczby podmiotów poddawanych sanacji.

W skrócie:

  • Wciąż utrzymuje się ustabilizowana liczba podmiotów, które upadły przy jednoczesnym wzroście, liczby podmiotów poddawanych sanacji,
  • Przewidywana kontynuacja przedmiotowego trendu w 2017 r.
  • Problemy w branżach związanych z budownictwem oraz w firmach zajmujących się wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną i gaz.

 

Andrzej Kochman, Analityk