Upadłości firm Upadłości firm

Upadłości firm w Polsce: Prognoza na rok 2016

15-01-2016

W całym 2016 roku liczba upadłości wyniesie około 703 wszystkich przedsiębiorstw, czyli -4,6% mniej niż w 2015 roku.

Przy założeniu podwyższenia tempa wzrostu gospodarczego w 2016 roku do poziomu 4,1% oraz podwyższenia wskaźnika rentowności obrotu netto firm do 4,4% prognozujemy, że w roku 2016 upadnie około 158 firm prowadzonych w postaci indywidualnej działalności gospodarczej, czyli ok. -13,7% mniej w stosunku do 2015 roku. W drodze prawa upadłościowego i naprawczego zakończy działalność 545 spółek prawa handlowego, stanowi to spadek o -1,6%. Uchwalone przepisy prawa restrukturyzacyjnego oraz znowelizowane przepisy prawa upadłościowego, które weszły w życie od stycznia 2016 r. mogą wpłynąć na zmniejszenie ilości upadłości dając pierwszeństwo rozwiązaniom mającym na celu sanację przedsiębiorstwa.

Zapoznaj się z naszym pełnym raportem na temat upadłości firm w Polsce.