Upadłości firm Upadłości firm

Upadłości firm w Polsce w lipcu 2017 r.

11.08.2017
Sądy gospodarcze w lipcu br. ogłosiły upadłość 58 przedsiębiorstw, czyli o 20,8% więcej niż przed miesiącem oraz o 7,4% więcej niż w lipcu 2016 r. Ustabilizowała się liczba podmiotów, które upadły w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Upadłości firm w Polsce w maju 2017 r.

22.06.2017
W kwietniu upadłość ogłosiły 41 przedsiębiorstwa, czyli o 4,7% mniej niż przed miesiącem i o 19,6% mniej niż w maju ubiegłego roku. Widoczne jest zahamowanie wzrostu poziomu upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji w branżach związanych z budownictwem.

Upadłości firm w Polsce w kwietniu 2017 r.

16.05.2017
W kwietniu upadłość ogłosiły 43 przedsiębiorstwa, czyli o 2,4% więcej niż przed miesiącem i o 20,4% mniej niż w kwietniu ubiegłego roku. Obserwujemy zahamowanie wzrostu poziomu upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji w branżach związanych z budownictwem

Upadłości firm w Polsce w marcu 2017 r.

18.04.2017
W marcu upadłość ogłosiły 42 przedsiębiorstwa. Było to o 30% mniej niż w marcu ubiegłego roku. Podwyższony poziom upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji zauważalny był w branży działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

Upadłości firm w Polsce styczniu 2017 r.

06.02.2017
Ustabilizowana liczba podmiotów, które upadły przy jednoczesnym wzroście liczby podmiotów poddawanych sanacji. Problemy w branżach związanych z budownictwem oraz w firmach zajmujących się wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną i gaz.

Komentarz ekspercki: W 2016 r. upadło ponad 600 firm

11.01.2017
603 zbankrutowały w ubiegłym roku w naszym kraju. To o 134 mniej niż w roku 2015. Wynik ten zawdzięczamy między innymi przepisom upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Komentarz Andrzeja Kochmana, Analityka KUKE.

Upadłości firm w Polsce w grudniu 2016 r.

09.01.2017
Stabilizacja poziomu upadłości, przy jednoczesnym wzroście liczby podmiotów poddawanych sanacji. Przewidywana kontynuacja przedmiotowego trendu w 2017 r. Problemy w branżach związanych z budownictwem.

Upadłości firm w Polsce we wrześniu 2016 roku

12.10.2016
Sądy gospodarcze we wrześniu 2016 r. ogłosiły upadłość 59 przedsiębiorstw. Było to o 51,3% więcej niż w sierpniu 2016 r. (39 firm) oraz o 31,1% więcej niż we wrześniu 2015 r., w którym upadło 45 podmiotów.

Upadłości firm w Polsce w sierpniu 2016 roku

23.09.2016
Sądy gospodarcze w sierpniu 2016 r. ogłosiły upadłość 39 przedsiębiorstw. Było to o -27,8% mniej niż w lipcu 2016 r. (54 firmy) oraz o -39,1% mniej niż w sierpniu 2015 r., w którym upadły 64 podmioty.

Upadłości firm w Polsce w lipcu 2016 roku

17.08.2016
W lipcu 2016 r. sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 54 przedsiębiorstw. Było to o 10,2% więcej niż w czerwcu 2016 r. (49 firm) oraz o -20,6% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Upadłości firm w Polsce w kwietniu 2016 roku

16.05.2016
Sądy gospodarcze w kwietniu 2016 r. ogłosiły upadłość 54 przedsiębiorstw. Było to o -10,0% mniej niż w marcu 2016 r. oraz o -10,0% mniej niż w kwietniu 2015 r., w którym upadło 60 podmiotów.