Prognoza eksportu Prognoza eksportu

W oczekiwaniu na stabilizację nastrojów. Prognoza eksportu w październiku 2016 r.

29-11-2016

Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w październiku oraz zapotrzebowania na usługi KUKE w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w październiku eksport z Polski wyniósł 15,583 mld euro. Był więc o 1,8% większy od notowanego we wrześniu i jednocześnie o 0,6% mniejszy niż w październiku 2015 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 67,129 mld, tj. o 1,4% więcej niż we wrześniu i równocześnie o 0,8% więcej niż przed dwunastoma miesiącami.

Obserwowany w październiku wzrost eksportu jest zjawiskiem typowym i stanowi kontynuację rozpoczętego we wrześniu zatowarowywania handlu na okres świąteczno-noworoczny. Na dziesiąty miesiąc roku przypada też sporo dostaw o charakterze inwestycyjnym. Odbiorcy są bowiem zainteresowani finalizacją odbioru maszyn (październik) i uruchamiania ich jeszcze przed końcem roku (listopad, grudzień). Wzrosty oczywiście nie będą tak duże jak w poprzednim miesiącu, jednakże należy pamiętać, że we wrześniowych statystykach widać przywracanie aktywności przemysłu po okresie letniego spowolnienia.

Tegoroczny październik może okazać się nieco gorszy od ubiegłorocznego. Wszystko przez spowolnienie w produkcji przemysłowej (-1,3% w ujęciu rocznym), jakie można było obserwować w omawianym miesiącu. Negatywny wpływ na polski eksport ma także sytuacja gospodarczo-polityczna w Unii Europejskiej, czyli głównego odbiorcy polskich towarów - Brexit, grudniowe referendum we Włoszech, niepewność co przyszłego kształtu UE oraz ogólnie słabsza koniunktura niż rok temu. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że w trzecim kwartale bieżącego roku wyhamował niemiecki eksport do USA i Wielkiej Brytanii. Do Niemiec trafia około 27% polskiego eksportu, a duża część produktów jest przetwarzana i wysyłana dalej. W bieżącym roku widać również nietypowe przesunięcie dostaw na miesiąc wcześniejszy, np. w sierpniu zrealizowany część dostaw przypadających na wrzesień. W konsekwencji, wrzesień mógł wyczerpać więcej niż zazwyczaj wzrostu sprzedaży generowanego jesienią. Roczna dynamika mogła więc ulec obniżeniu z 1,5% notowanych we wrześniu do -0,6% w październiku.

Wyniki eksportu łącznie w pierwszych dziewięciu miesiącach roku prezentowały się poniżej oczekiwań – zwłaszcza ze względu na bardzo niski wynik lipca oraz słabsze wyniki wypracowane w styczniu i maju. Według statystyk Narodowego Banku Polski eksport w okresie I-IX 2016 wyniósł 130.129 mln euro, okazując się o 2,0% większym niż w roku poprzednim. Statystyki GUS pokazywały zaś kwotę 134.850 mln euro – większą niż przed rokiem o 1,2%. W kolejnych miesiącach dynamika eksportu powinna się poprawiać. Wspierać ją będzie stopniowa poprawa koniunktury u naszych głównych partnerów. otwieranie się na nasze towary kolejnych rynków, ale również stopniowa normalizacja wymiany handlowej z naszymi wschodnimi partnerami. Na niedaleki wzrost dynamiki eksportu wskazują statystyki tyczące się poziomu zamówień. Wysokie dla całego przemysłu, okazują się szczególnie wysokie dla zamówień eksportowych. Obserwowane w ostatnich tygodniach osłabienie złotego również korzystnie wpływa na perspektywy wzrostu polskiego eksportu.

KUKE oczekuje, że w okresie X - XII 2016 r. eksport okaże się większy niż przed rokiem o 1,4% w euro, w wymiarze złotowym zaś o 3,5%. W chwili obecnej dynamika wzrostu eksportu dla roku 2016 szacowana jest na poziomie 1,9% w statystykach prowadzonych w euro. Oznaczać to będzie wypracowanie sprzedaży zagranicznej sięgającej 175,4 mld euro. W statystykach złotowych eksport w roku 2016 prognozowany jest na 763,7 mld co oznaczać będzie wynik o 6,0% wyższy niż w roku 2015. Szacunki popytu na nasze towary dla roku 2017 wskazują na zwiększenie sprzedaży do 191,8 mld euro tj. o 9,4%, a w statystykach złotowych do 803,3 mld, co oznaczać będzie wzrost rzędu 5,2%.

Prognozy KUKE dotyczące wyników eksportu w latach  2016-2017 wskazujące na wzrost eksportu ogółem odpowiednio o 1,9% i 9,4% są wynikiem następujących prognozowanych zmian wolumenu eksportu na podstawowych dla naszej gospodarki rynkach:

Niemcy – wzrost eksportu o 2,9% i 9,3%  
Pozostałe kraje strefy euro o 0,8% i 9,8%
Pozostałe kraje UE o 2,5% i 9,0%  
Pozostałe kraje rozwinięte o 8,5% i 9,0%
Kraje Europy Środkowo - Wschodniej o 4,6% i 11,4%
Kraje rozwijające się - spadek -5,0% w 2016 r. i wzrost o 9,0% w 2017

Autor: Michał Kolasa, analityk w KUKE