Prognoza eksportu Prognoza eksportu

Prognoza eksportu we wrześniu 2017 r.

31-10-2017

Wzrost o 7,5% w stosunku do sierpnia br. liczony w euro i o 8,0% w stosunku do września 2016 r. Komentarz Piotra Soroczyńskiego, Głównego Ekonomisty KUKE.

Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki we wrześniu oraz zapotrzebowania na usługi KUKE w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że we wrześniu eksport z Polski wyniósł 16,861 mld euro. Był więc o 7,5% większy od notowanego w sierpniu i jednocześnie o 8,0% większy niż we wrześniu 2016 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 72,019 mld, tj. o 7,6% więcej niż w sierpniu i równocześnie o 6,6% więcej niż przed dwunastoma miesiącami. 

Wrzesień przynosi zazwyczaj znaczne zdynamizowanie aktywności gospodarczej, również w zakresie eksportu. Jest to głównie związane z odreagowaniem spowolnienia z miesięcy letnich, kiedy to w części firm dokonywane są coroczne przeglądy i modernizacje ciągów technologicznych, a produkcyjna część załogi wysyłana jest na urlopy. Po części jednak (zwłaszcza w końcówce miesiąca) widoczne są już pierwsze efekty zamówień dotyczących przygotowań do okresu jesienno–zimowego w tym świątecznego. Tegoroczny wzrost wrześniowy może mieć mniejsze rozmiary od typowego. Będzie to jednak głównie konsekwencja tego że wyniki lipca i sierpnia były nadzwyczaj dobre. Baza do porównań jest więc mocno wyśrubowana i trudno o dodatkowy nadzwyczaj silny wzrost. Na taki obrót spraw wskazują choćby wyniki przemysłu, czy sprzedaży w handlu hurtowym. Roczna dynamika eksportu we wrześniu uległa więc korekcie do około 8,0% z 12,3% w sierpniu i 12,4% w lipcu.  

Znamy już wyniki dwóch trzecich roku. W wymianie handlowej z zagranicą prezentują się one doskonale, plasując się powyżej wartości w początku roku uznawanych za nadmiernie optymistyczne. Według statystyk Narodowego Banku Polskiego eksport w okresie I–VIII 2017 wyniósł 128.893 mln euro, okazując się o 11,6% większym niż w roku poprzednim. Statystyki GUS pokazywały zaś kwotę 131.360 mln euro – większą niż przed rokiem o 9,5%. W sprawozdaniu GUS szczególne wrażenie robiły wzrosty sprzedaży do krajów Europy Środkowej i Wschodniej 24,2%. Wypada jednak pamiętać, że w ich przypadku pomogła niska baza do porównań z początku ubiegłego roku. Doskonale prezentowała się też dynamika sprzedaży do krajów rozwiniętych spoza Unii Europejskiej – wzrost na poziomie 16,6% osiągnięty mimo wysokiej (dla odmiany) bazy. Świetnie prezentowały się też wyniki sprzedaży do UE gdzie sprzedaż okazała się o 8,7% wyższa niż przed rokiem. Rozczarowują jedynie w tym roku statystyki sprzedaży do krajów rozwijających się gdzie wzrost na razie ma raczej symboliczne rozmiary 2,2%.

KUKE oczekuje, że w okresie IX-XI 2017 r. eksport okaże się większy niż przed rokiem o 10,3% w euro, w wymiarze złotowym zaś o 8,3%. Prognozy popytu na nasze towary dla całego roku 2017 wskazują na zwiększenie sprzedaży do 196,0 mld euro tj. o 10,4%, a w statystykach złotowych do 835,1 mld, co oznaczać będzie wzrost rzędu 7,9%. Wzrost strumienia eksportu będzie w istotnej części pochodną notowanych w latach 2015–2017 pokaźnych zagranicznych i krajowych inwestycji w obrębie sektora wytwórczego. Efekt ten widoczny powinien być tez w wynikach roku 2018 kiedy to eksport osiągnąć może poziom 212,4 mld euro tj. o 8,4% więcej niż w roku 2017. W ujęciu złotowym eksport roku 2018 zamknie się kwotą 885,0 mld i będzie o 6,0% większy niż w 2017. 

Prognozy KUKE dotyczące wyników eksportu w latach  2017-2018 wskazujące na wzrost eksportu ogółem odpowiednio o 10,4% i 8,4% są wynikiem następujących prognozowanych zmian wolumenu eksportu na podstawowych dla naszej gospodarki rynkach: 

Niemcy – wzrost eksportu o 10,2% i 8,5%  
Pozostałe kraje strefy euro o 9,3% i 7,5%
Pozostałe kraje UE o 8,9% i 8,6%  
Pozostałe kraje rozwinięte o 14,0% i 8,5%
Kraje Europy Środkowo - Wschodniej o 22,4% i 9,8%
Kraje rozwijające się o 8,0% i 9,0%  

Piotr Soroczyński, Główny Ekonomista KUKE