Prognoza eksportu Prognoza eksportu

Prognoza eksportu we wrześniu 2016 r.

07-11-2016

Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki we wrześniu oraz zapotrzebowania na usługi KUKE w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że we wrześniu eksport z Polski wyniósł 15,692 mld euro. Był więc o 14,1% większy od notowanego w sierpniu i jednocześnie o 4,0% większy niż we wrześniu 2015 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 67,833 mld, tj. o 14,7% więcej niż w sierpniu i równocześnie o 6,6% więcej niż przed dwunastoma miesiącami.

Wzrost eksportu we wrześniu jest zjawiskiem typowym. To bowiem efekt wznawiania produkcji przez firmy, które w okresie letnim (lipiec lub sierpień) ograniczały produkcję ze względu na przeprowadzanie remontów, konserwacji i rozbudowy ciągów technologicznych. Wrzesień jest też okresem większych zakupów w handlu detalicznym, występuje więc potrzeba odnowienia przez handel zapasów magazynowych. Ostatnie dni miesiąca stanowią też początek zatowarowywania sieci handlowych przed okresem świątecznym w końcu roku. Tegoroczny wzrost sprzedaży we wrześniu mógł być jednak nieco mniejszy od notowanego przed rokiem. Wynika to tak z różnic w czasie pracy, jak również faktu, iż cześć z dostaw typowo przypadających na wrzesień zrealizowano już w sierpniu (patrz doskonałe wyniki sierpnia tak w przemyśle jak i eksporcie). Na taki obrót spraw wskazują wrześniowe wyniki przemysłu i dane o obrotach handlu hurtowego. W konsekwencji roczna dynamika eksportu mogła ulec obniżeniu z 8,0% notowanych w sierpniu do 4,0% we wrześniu.

Wyniki eksportu łącznie w pierwszych ośmiu miesiącach roku prezentowały się słabo – zwłaszcza ze względy na bardzo niski wynik lipca oraz mizerne wypracowane w styczniu i maju . Według statystyk Narodowego Banku Polskiego eksport w okresie I-VIII 2016 wyniósł 114.751 mln euro okazując się o 2,0% większym niż w roku poprzednim. Statystyki GUS pokazywały zaś kwotę 118.922 mln euro - większą niż przed rokiem o 1,5%. W kolejnych miesiącach dynamika eksportu powinna się poprawiać. Wspierać ją będzie stopniowa poprawa koniunktury u naszych głównych partnerów, otwieranie się na nasze towary kolejnych rynków, ale również stopniowa normalizacja wymiany z naszymi wschodnimi partnerami. Na niedaleki wzrost dynamiki eksportu wskazują statystyki tyczące się poziomu zamówień. Wysokie dla całego przemysłu, okazują się szczególnie wysokie dla zamówień eksportowych.

KUKE oczekuje, że w okresie IX-XI 2016 r. eksport okaże się większy niż przed rokiem o 4,5% w euro, w wymiarze złotowym zaś o 6,6%. W chwili obecnej dynamika wzrostu eksportu dla roku 2016 szacowana jest na poziomie 3,2% w statystykach prowadzonych w euro. Oznaczać to będzie wypracowanie sprzedaży zagranicznej sięgającej 177,7 mld euro. W statystykach złotowych eksport w roku 2016 prognozowany jest na 771,4 mld co oznaczać będzie wynik o 7,1% wyższy niż w roku 2015. Szacunki popytu na nasze towary dla roku 2017 wskazują na zwiększenie sprzedaży do 194,6 mld euro tj. o 9,5%, a w statystykach złotowych do 812,2 mld, co oznaczać będzie wzrost rzędu 5,3%

Prognozy Korporacji dotyczące wyników eksportu w latach  2016-2017 wskazujące na wzrost eksportu ogółem odpowiednio o 3,2% i 9,5% są wynikiem następujących prognozowanych zmian wolumenu eksportu na podstawowych dla naszej gospodarki rynkach:

Niemcy – wzrost eksportu o 3,9% i 9,4%  
Pozostałe kraje strefy euro - wzrost eksportu o 1,8% i 9,9%
Pozostałe kraje UE - wzrost eksportu o 3,7% i 9,2%  
Pozostałe kraje rozwinięte - wzrost eksportu o 8,2% i 9,0%
Kraje Europy Środkowo - Wschodniej - wzrost eksportu o 4,0% i 11,4%
Kraje rozwijające się - wzrost eksportu o 0,5% i 9,0%