Prognoza eksportu Prognoza eksportu

Prognoza eksportu w styczniu 2016 r.

26-02-2016

Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w styczniu oraz zapotrzebowania na usługi Korporacji w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w styczniu eksport z Polski wyniósł 13,362 mld euro. Był więc o 3,5% mniejszy od notowanego w grudniu i jednocześnie o 0,3% większy niż w styczniu 2015 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 58,945 mld, tj. o 0,8% mniej niż w grudniu i równocześnie o 3,4% więcej niż przed dwunastoma miesiącami.

Styczniowa korekta w zakresie obrotów eksportowych jest zjawiskiem typowym. Stanowi ona obserwowane jeszcze w grudniu odreagowanie wyższej sprzedaży w okresie wrzesień – listopad, na który to przypada zwiększone zaopatrzenie produkcji po okresie wakacyjnym, ale również zwiększone dostawy dla handlu na okres okołoświąteczny. Kolejno w grudniu i styczniu dostawy okazują się coraz niższe. W związku z faktem, że dane listopadowe i grudniowe prezentowały się istotnie lepiej niż zakładano, styczeń może przynieść istotnie głębszą niż zwykle korektę. Na taki obrót spraw wskazują styczniowe wyniki przemysłu i dane o obrotach handlu hurtowego. W konsekwencji roczna dynamika eksportu mogła okazać się znacząco niższa od notowanej w grudniu. W miejsce 12,1% pojawi się w statystykach 0,3%. Trzeba jednak mieć na uwadze, że szacunki stycznia są obarczone wyjątkowo dużą dozą niepewności. Z jednej bowiem strony wyjątkowo dobre listopad i grudzień mogły być jedynie efektem przesunięcia z odpowiednio z października czy stycznia terminu części dostaw. W takiej sytuacji faktyczne dane za styczeń okażą się słabsze od szacowanych przez nas. Z drugiej jednak strony dobre listopad i grudzień mogły być anonsem istotnej poprawy pozycji naszych eksporterów i przyspieszenia tendencji wzrostowych w zakresie wymiany z zagranicą. Na taki obrót spraw wskazywałoby wykonanie stycznia istotnie wyższe od szacowanego.

Wyniki eksportu w 2015 roku, systematycznie okazywały się lepsze od oczekiwanych. Słabsze okazały się jedynie lipiec oraz wrzesień i październik. Według statystyk Narodowego Banku Polskiego eksport w okresie I – XII 2015 wyniósł 171.715 mln euro okazując się o 8,3% większym niż w roku poprzednim. Sprzyjała nam słaba wyceno euro względem dolara. Poprawiało bowiem pozycję konkurencyjną wielu wytwórców z Unii Europejskiej, a więc i zwiększała popyt na zaopatrzenie produkcji z Polski. Równocześnie nasze dobra zaopatrzeniowe i konsumpcyjne istotnie zyskały na konkurencyjności w stosunku do sprowadzanych z dalekiego wschodu, a rozliczanych dolarem – zwłaszcza z Chin. W najbliższych miesiącach  znacznie owego czynnika będzie słabnąć. Ponadto niepokoje na rynku finansowym Chin spłycają popyt konsumpcyjny i inwestycyjny generowany przez Chiny. W konsekwencji czasowo zmniejszeniu ulegać będzie tempo wzrostu naszego eksportu (zwłaszcza w zakresie dóbr zaopatrzeniowych używanych przez producentów z krajów Starej Unii).

Korporacja oczekuje, że w okresie I - III 2016 r. eksport okaże się większy niż przed rokiem o 1,7% w euro, w wymiarze złotowym zaś o 6,0%. W latach 2016 i 2017 tempo wzrostu eksportu opierać się będzie głównie na rosnącym poziomie popytu u naszych głównych partnerów (krajach Unii Europejskiej), wspieranym dynamiczną sprzedażą do krajów rozwijających się, ale również na długo oczekiwanej normalizacji sytuacji u naszych wschodnich partnerów. W związku z tym w roku 2016 dynamika eksportu, okaże się wysoka na poziomie 8,6% w statystykach prowadzonych w euro. Oznaczać to będzie wypracowanie sprzedaży zagranicznej sięgającej 186,4 mld euro. W statystykach złotowych eksport w roku 2016 prognozowany jest na 779,6 mld co oznaczać będzie wynik o 8,5% wyższy niż w roku 2015. Szacunki popytu na nasze towary dla roku 2017 wskazują na zwiększenie sprzedaży do 204,3 mld euro tj. o 9,6%, a w statystykach złotowych do 810,6 mld co oznaczać będzie wzrost rzędu 4,0%.

Prognozy Korporacji dotyczące wyników eksportu w latach  2016 - 2017 wskazujące na wzrost eksportu ogółem odpowiednio o 8,6% i 9,6% są wynikiem następujących prognozowanych zmian wolumenu eksportu na podstawowych dla naszej gospodarki rynkach:

Niemcy – wzrost eksportu o 9,6% i 9,1%  
Pozostałe kraje strefy euro o 8,7% i 9,2%
Pozostałe kraje UE o 8,9% i 8,2%  
Pozostałe kraje rozwinięte o 3,5% i 7,6%
Kraje Europy Środkowo - Wschodniej o 2,5% i 14,2%
Kraje rozwijające się o 12,0% i 15,0%