Prognoza eksportu Prognoza eksportu

Prognoza eksportu w sierpniu 2016 r.

30-09-2016

Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w sierpniu oraz zapotrzebowania na usługi KUKE w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w sierpniu eksport z Polski wyniósł 13,965 mld euro. Był więc o 3,3% większy od notowanego w lipcu i jednocześnie o 9,9% większy niż w sierpniu 2015 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 60,110 mld, tj. o 1,1% więcej niż w lipcu i równocześnie o 12,8% więcej niż przed dwunastoma miesiącami.

Wzrost eksportu w sierpniu nie jest zjawiskiem typowym. Jest tym razem odreagowaniem szczególnej sytuacji z lipca kiedy, to poziom eksportu obniżył się zdecydowanie bardziej niż zazwyczaj. Korekta lipcowa była szeroko komentowana, a jej podstaw upatrywano w splocie kilku silnych i niekorzystnie działających na sprzedaż czynników. Był to między innymi krótszy czas pracy, liczony formalnie ilością dostępnych dni roboczych. Na faktycznym czasie pracy odbił się też silniejszy niż zwykle, ale trudny do uchwycenia przez statystyki, efekt urlopowy. Firmy częściej niż zwykle stosowały wakacyjne przestoje (konserwacja, modernizacja i rozbudowa ciągów technologicznych), ale również pracownicy w firmach działających bez przerw, częściej korzystali z urlopów (patrz poprawa sytuacji finansowej gospodarstw domowych). W sierpniu produkcja ruszyła ze zwiększoną mocą, zwłaszcza że wspierał ją tym razem bardziej korzystny kalendarz. Nastąpiło więc w tym roku przesunięcie części sprzedaży z lipca na sierpień. Na taki obrót spraw wskazują sierpniowe wyniki przemysłu i dane o obrotach handlu hurtowego. W konsekwencji roczna dynamika eksportu mogła ulec diametralnej zmianie z ujemnych -4,8% w lipcu do dodatnich 9,9% w sierpniu.

Wyniki eksportu łącznie w pierwszych siedmiu miesiącach roku prezentowały się słabo – zwłaszcza ze względy na bardzo niski wynik lipca oraz mizerne wypracowane w styczniu i maju . Według statystyk Narodowego Banku Polskiego eksport w okresie I-VII 2016 wyniósł 101.092 mln euro okazując się o 1,7% większym niż w roku poprzednim. Statystyki GUS pokazywały zaś kwotę 104.694 mln euro - większą niż przed rokiem o 1,1%. W kolejnych miesiącach dynamika eksportu powinna się poprawiać. Wspierać ją będzie stopniowa poprawa koniunktury u naszych głównych partnerów, otwieranie się na nasze towary kolejnych rynków, ale również stopniowa normalizacja wymiany z naszymi wschodnimi partnerami. Na niedaleki wzrost dynamiki eksportu wskazują statystyki tyczące się poziomu zamówień. Wysokie dla całego przemysłu, okazują się szczególnie wysokie dla zamówień eksportowych..

KUKE oczekuje, że w okresie VIII-X 2016 r. eksport okaże się większy niż przed rokiem o 8,1% w euro, w wymiarze złotowym zaś o 10,7%. W chwili obecnej dynamika wzrostu eksportu dla roku 2016 szacowana jest na poziomie 4,6% w statystykach prowadzonych w euro. Oznaczać to będzie wypracowanie sprzedaży zagranicznej sięgającej 179,8 mld euro. W statystykach złotowych eksport w roku 2016 prognozowany jest na 780,0 mld co oznaczać będzie wynik o 8,5% wyższy niż w roku 2015. Szacunki popytu na nasze towary dla roku 2017 wskazują na zwiększenie sprzedaży do 197,4 mld euro tj. o 9,8%, a w statystykach złotowych do 819,0 mld, co oznaczać będzie wzrost rzędu 5,0%

Prognozy KUKE dotyczące wyników eksportu w latach  2016 - 2017 wskazujące na wzrost eksportu ogółem odpowiednio o 4,6% i 9,8% są wynikiem następujących prognozowanych zmian wolumenu eksportu na podstawowych dla naszej gospodarki rynkach:

Niemcy – wzrost eksportu o 5,1% i 9,4%  
Pozostałe kraje strefy euro o 4,1% i 10,2%
Pozostałe kraje UE o 4,9% i 9,4%  
Pozostałe kraje rozwinięte o 7,2% i 9,6%
Kraje Europy Środkowo - Wschodniej o 4,0% i 11,4%
Kraje rozwijające się o 2,0% i 9,5%