Prognoza eksportu Prognoza eksportu

Prognoza eksportu w marcu 2017 r.

08-05-2017

Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w marcu oraz zapotrzebowania na usługi KUKE w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w marcu eksport z Polski wyniósł 17,435 mld euro. Był więc o 15,9% większy  od notowanego w lutym i jednocześnie o 12,6% większy niż w marcu 2016 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 74,782 mld, tj. o 15,3% więcej niż w lutym i równocześnie o 12,5% więcej niż przed dwunastoma miesiącami.

Marzec jest miesiącem, w którym zazwyczaj aktywność gospodarcza rośnie - po lekkim uśpieniu z przełomu roku. Jeśli owo uśpienie dotyczy mniej stycznia a bardziej lutego (jak miało to miejsce w bieżącym roku) to marzec prezentuje się wtedy dość okazale. Jest to naturalne. Handel szykuje się bowiem do obrotów związanych ze świętami i zmianą sezonu z zimowego na wiosenny - i co warto podkreślić - nie tylko w grupie odzież i obuwie,  ale również w licznych innych działach. Przemysł natomiast, po podsumowaniu zamówień na rok bieżący, zaczyna intensywnie gromadzić surowce i półprodukty niezbędne do realizacji owych zleceń. Tegoroczny początek roku był inny niż roku poprzedniego, kiedy to po bardzo słabym styczniu i okazałym lutym, wzrost marcowy nie wydawał się szczególnie imponujący. W konsekwencji obserwowana obecnie dynamika roczna sprzedaży ulegnie sporej zmianie z 3,8% w lutym do 12,6% w marcu. Na taki obrót spraw wskazują choćby wyniki przemysłu i handlu hurtowego za marzec.

Otwarcie bieżącego roku w wymianie handlowej z zagranicą prezentowało się wcale obiecująco. Według statystyk NBP eksport w okresie I-II 2017 r. wyniósł 30 027 mln euro, okazując się o 8,6% większym niż w roku poprzednim. Statystyki GUS pokazywały zaś kwotę 30 080 mln euro – większą niż przed rokiem o 4,0%. W sprawozdaniu GUS szczególne wrażenie robiły wzrosty sprzedaży do krajów Europy Środkowej i Wschodniej 24,6% i krajów rozwijających się 9,4%. Wypada jednak pamiętać, że w ich przypadku bardzo pomogła szczególnie niska baza do porównań z początku ubiegłego roku. Dobrze prezentowała się też dynamika sprzedaży do krajów rozwiniętych spoza Unii Europejskiej – wzrost na poziomie 12,7% osiągnięty, dla odmiany, mimo wysokiej bazy. Oczywiście należy mieć na uwadze, że wyniki początku roku nie muszą znaleźć kontynuacji w miesiącach następnych.

KUKE oczekuje, że w okresie III-V 2017 r. eksport okaże się większy niż przed rokiem o 6,8% w euro, w wymiarze złotowym zaś o 4,9%. Prognozy popytu na nasze towary dla całego roku 2017 wskazują na zwiększenie sprzedaży do 191,0 mld euro tj. o 8,0%, a w statystykach złotowych do 813,0 mld, co oznaczać będzie wzrost rzędu 5,4%. Wzrost strumienia eksportu będzie w istotnej części pochodną notowanych w latach 2014-2016 pokaźnych zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Wypada odnotować, że wbrew dość powszechnym odczuciom, w zakresie słabości dynamiki inwestycji (patrz sytuacja w inwestycjach infrastrukturalnych) sektor wytwórczy nawet w roku 2016 znaczące środki przeznaczał na unowocześnianie i rozbudowę bazy produkcyjnej. W konsekwencji, nawet zachowując ostrożne założenie, że stosunek sprzedaży eksportowej do produkcji przemysłu przestanie rosnąć, sprzedaż eksportowa w roku 2018 osiągnąć może poziom 208,8 mld euro tj. o 9,3% więcej niż w roku 2017. W ujęciu złotowym eksport roku 2018 zamknie się kwotą 874,3 mld i będzie o 7,5% większy niż w 2017.

Prognozy KUKE dotyczące wyników eksportu w latach  2017-2018 wskazujące na wzrost eksportu ogółem odpowiednio o 8,0% i 9,3% są wynikiem następujących prognozowanych zmian wolumenu eksportu na podstawowych dla naszej gospodarki rynkach:

Niemcy – wzrost eksportu o 8,0% i 9,3%  
Pozostałe kraje strefy euro o 8,2% i 8,7%
Pozostałe kraje UE o 8,2% i 8,7%  
Pozostałe kraje rozwinięte o 7,5% i 9,2%
Kraje Europy Środkowo - Wschodniej o 10,2% i 12,9%
Kraje rozwijające się o 7,0% i 10,0%  

Piotr Soroczyński, Główny Ekonomista KUKE