Prognoza eksportu Prognoza eksportu

Prognoza eksportu w lutym 2016 r.

30-03-2016

Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w lutym oraz zapotrzebowania na usługi KUKE w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w lutym eksport z Polski wyniósł 14,265 mld euro. Był więc o 7,5% większy od notowanego w styczniu i jednocześnie o 3,4% większy niż w lutym 2015 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 62,623 mld, tj. o 7,4% więcej niż w styczniu i równocześnie o 8,7% więcej niż przed dwunastoma miesiącami.

Lutowa poprawa poziomu obrotów eksportowych jest zjawiskiem typowym. Stanowi ona odreagowanie niższej sprzedaży ze stycznia, kiedy to zamówienia są mniejsze w okresie wyprzedawania zapasów po okresie świątecznym. Tym razem poprawa może nawet okazać się większa od typowej. Pierwszym tego powodem będzie niższa niż zwykle baza do porównań ze stycznia (przesunięcie części dostaw, niekorzystne warunki meteorologiczne). Drugim zaś inny niż przed miesiącem układ czasu pracy (tym razem dłuższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (a nie jak w styczniu krótszy). Na taki obrót spraw wskazują lutowe wyniki przemysłu i dane o obrotach handlu hurtowego. W konsekwencji roczna dynamika eksportu mogła okazać się wyższa od notowanej w styczniu. W miejsce ujemnych -0,4% pojawi się w statystykach dodatnie 3,4%.

Otwierające rok 2016 wyniki eksportu, zgodnie z oczekiwaniami, okazały się niezbyt imponujące. Według statystyk Narodowego Banku Polskiego eksport w styczniu 2016 wyniósł 13.275 mln euro okazując się o 0,4% mniejszym niż w roku poprzednim. Statystyki GUS pokazywały dla stycznia kwotę 13.883 mln euro - większą niż przed rokiem o 1,5%. Choć powyższe dane można by uznać jako nieco rozczarowujące, należy pamiętać, iż w kolejnych miesiącach dynamika eksportu powinna poprawić się i to dość znacznie. Wspierać ją będzie poprawa koniunktury u naszych głównych partnerów, otwieranie się na nasze towary kolejnych rynków, ale również stopniowa normalizacja wymiany z naszymi wschodnimi partnerami (stagnacja w miejsce spadków). Korporacja oczekuje, że w okresie II-IV 2016 r. eksport okaże się większy niż przed rokiem o 3,1% w euro, w wymiarze złotowym zaś o 8,1%. W latach 2016 i 2017 tempo wzrostu eksportu opierać się będzie głównie na rosnącym poziomie popytu u naszych głównych partnerów (krajach Unii Europejskiej), wspieranym dynamiczną sprzedażą do krajów rozwijających się, ale również na długo oczekiwanej normalizacji sytuacji u naszych wschodnich partnerów. W związku z tym w roku 2016 dynamika eksportu, okaże się wysoka na poziomie 8,5% w statystykach prowadzonych w euro. Oznaczać to będzie wypracowanie sprzedaży zagranicznej sięgającej 186,3 mld euro. W statystykach złotowych eksport w roku 2016 prognozowany jest na 778,1 mld co oznaczać będzie wynik o 8,3% wyższy niż w roku 2015. Szacunki popytu na nasze towary dla roku 2017 wskazują na zwiększenie sprzedaży do 204,0 mld euro tj. o 9,5%, a w statystykach złotowych do 809,0 mld co oznaczać będzie wzrost rzędu 4,0%

Prognozy KUKE dotyczące wyników eksportu w latach  2016 - 2017 wskazujące na wzrost eksportu ogółem odpowiednio o 8,5% i 9,5% są wynikiem następujących prognozowanych zmian wolumenu eksportu na podstawowych dla naszej gospodarki rynkach:

Niemcy – wzrost eksportu o 9,6% i 9,2%  
Pozostałe kraje strefy euro o 8,3% i 9,4%
Pozostałe kraje UE o 8,9% i 8,2%  
Pozostałe kraje rozwinięte o 6,0% i 8,0%
Kraje Europy Środkowo - Wschodniej o 2,8% i 12,2%
Kraje rozwijające się o 10,0% i 13,0%