Prognoza eksportu Prognoza eksportu

Prognoza eksportu w listopadzie 2016 r.

29-12-2016

Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w listopadzie oraz zapotrzebowania na usługi KUKE w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w listopadzie eksport z Polski wyniósł 15,607 mld euro. Był więc o 2,7% większy od notowanego w październiku i jednocześnie o 2,4% większy niż w listopadzie 2015 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 67,316 mld, tj. o 2,8% więcej niż w październiku i równocześnie o 3,9% więcej niż przed dwunastoma miesiącami.

Obserwowany w listopadzie wzrost eksportu nie jest zjawiskiem typowym. Owszem dostawy w tym miesiącu wciąż są duże, stanowiąc kontynuację rozpoczętego we wrześniu zatowarowywania handlu na okres świąteczno-noworoczny. Jednak w przedostatnim miesiącu roku mamy zazwyczaj do czynienia ze stopniowym już wygaszaniem tej tendencji. W tym jednak roku rozkład dostaw wydaje się być inny od typowego. Znacznie powyżej oczekiwań prezentował się sierpień, poniżej zaś październik, ale również wrzesień. W konsekwencji sprzedaż listopada, nadrabiając nieco zaległości z poprzednich, miesięcy może prezentować się bardzo dobrze. Wskazują na to statystyki produkcji sprzedanej przemysłu oraz wyniki handlu hurtowego. W miejsce więc ujemnej rocznej dynamiki z października na poziomie -3,1% tym razem może pojawić się dodatnia rzędu 2,4%.

Mimo jednak poprawy, trudno będzie mówić o szczególnie spektakularnych wzrostach. Negatywny wpływ na polski eksport ma przede wszystkim sytuacja gospodarczo-polityczna w Unii Europejskiej, czyli głównego odbiorcy polskich towarów - Brexit, grudniowe referendum we Włoszech, niepewność co do przyszłego kształtu UE oraz ogólnie słabsza koniunktura niż rok temu. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że w trzecim kwartale bieżącego roku wyhamował niemiecki eksport do USA i Wielkiej Brytanii. Do Niemiec trafia około 27% polskiego eksportu, a duża część produktów jest przetwarzana i wysyłana dalej. Wyraźnie słabiej niż w roku poprzednim prezentuje się też popyt ze strony krajów rozwijających się.
Wyniki eksportu łącznie w pierwszych dziesięciu miesiącach roku prezentowały się poniżej oczekiwań – zwłaszcza ze względu na bardzo niski wynik lipca i września oraz słabsze wyniki wypracowane w styczniu i maju. Według statystyk Narodowego Banku Polski eksport w okresie I-X 2016 wyniósł 145.321 mln euro, okazując się o 1,5% większym niż w roku poprzednim. Statystyki GUS pokazywały zaś kwotę 150.871 mln euro – większą niż przed rokiem o 0,8%. W kolejnych miesiącach dynamika eksportu powinna się stopniowo poprawiać. Wspierać ją będzie stabilizacja koniunktury u naszych głównych partnerów. otwieranie się na nasze towary kolejnych rynków, ale również stopniowa normalizacja wymiany handlowej z naszymi wschodnimi partnerami. Na niedaleki wzrost dynamiki eksportu wskazują statystyki tyczące się poziomu zamówień. Wysokie dla całego przemysłu, okazują się szczególnie znaczące dla zamówień eksportowych. Stosunkowo słaba wycena złotego również korzystnie wpływa na perspektywy wzrostu polskiego eksportu.

KUKE oczekuje, że w okresie XI 2016-I 2017 r. eksport okaże się większy niż przed rokiem o 5,3% w euro, w wymiarze złotowym zaś o 6,3%. W chwili obecnej dynamika wzrostu eksportu dla roku 2016 szacowana jest na poziomie 1,6% w statystykach prowadzonych w euro. Oznaczać to będzie wypracowanie sprzedaży zagranicznej sięgającej 175,0 mld euro. W statystykach złotowych eksport w roku 2016 prognozowany jest na 761,6 mld co oznaczać będzie wynik o 5,7% wyższy niż w roku 2015. Szacunki popytu na nasze towary dla roku 2017 wskazują na zwiększenie sprzedaży do 188,9 mld euro tj. o 8,0%, a w statystykach złotowych do 804,1 mld, co oznaczać będzie wzrost rzędu 5,6%.

Prognozy Korporacji dotyczące wyników eksportu w latach 2016-2017 wskazujące na wzrost eksportu ogółem odpowiednio o 1,6% i 8,0% są wynikiem następujących prognozowanych zmian wolumenu eksportu na podstawowych dla naszej gospodarki rynkach:

Niemcy – wzrost eksportu o 2,1% i 8,2%  
Pozostałe kraje strefy euro o 0,5% i 8,4%
Pozostałe kraje UE o 2,6% i 7,9%  
Pozostałe kraje rozwinięte o 8,0% i 7,6%
Kraje Europy Środkowo - Wschodniej o 4,4% i 8,8%
Kraje rozwijające się - spadek -5,5% w 2016 r. i wzrost o 6,0% w 2017

Autor: Piotr Soroczyński, Główny Ekonomista KUKE