Prognoza eksportu Prognoza eksportu

Prognoza eksportu w listopadzie 2015 r.

08-12-2015

Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w listopadzie oraz zapotrzebowania na usługi KUKE w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w listopadzie eksport z Polski wyniósł 14,990 mld euro. Był więc o 2,3% mniejszy od notowanego w październiku i jednocześnie o 8,9% większy niż w listopadzie 2014 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 63,711 mld, tj. o 2,2% mniej niż w październiku i równocześnie o 9,9% więcej niż przed dwunastoma miesiącami.

Listopadowa korekta w zakresie obrotów eksportowych jest zjawiskiem typowym, niejako odreagowaniem wyższej sprzedaży z października i września, na które przypada zwiększone zaopatrzenie produkcji po okresie wakacyjnym, ale również zwiększone dostawy dla handlu na okres okołoświąteczny. W listopadzie dostawy wciąż są znaczące, ale ich skala jest już mniejsza. Tym jednak razem korekta okazała się zdecydowanie płytsza od typowej i od notowanej przed rokiem. Na taki obrót spraw wskazują listopadowe wyniki przemysłu i dane o obrotach handlu hurtowego. W konsekwencji roczna dynamika eksportu mogła okazać się istotnie wyższa od notowanej w październiku. W miejsce 3,0% pojawi się w statystykach 8,9%.

Wyniki eksportu kolejnych miesięcy początku roku bieżącego, systematycznie okazywały się lepsze od oczekiwanych. Słabszy okazał się lipiec oraz w ostatnim czasie wrzesień i październik. Jednak dane w ujęciu narastającym wciąż prezentują się dobrze. Według statystyk Narodowego Banku Polskiego eksport w okresie I – X 2015 wyniósł 142.369 mln euro okazując się o 7,4% większym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W pierwszych kwartałach sprzyjała nam słaba wyceno euro względem dolara. Słabnące euro poprawiało bowiem pozycję konkurencyjną wielu wytwórców z Unii Europejskiej. Wraz ze wzrostem tamtejszej produkcji eksportowej, zwiększał się popyt na dostawy dóbr zaopatrzeniowych realizowanych z Polski. W tym samym czasie nasze dobra zaopatrzeniowe i konsumpcyjne istotnie zyskały na konkurencyjności w stosunku do sprowadzanych z dalekiego wschodu – zwłaszcza z Chin. Obecnie jednak znacznie owego czynnika zaczyna już słabnąć. Ponadto ostatnie niepokoje na rynku finansowym Chin spłyciły popyt konsumpcyjny i inwestycyjny generowany przez Chiny. W konsekwencji zmniejszeniu uległo tempo wzrostu naszego eksportu (zwłaszcza w zakresie dóbr zaopatrzeniowych używanych przez producentów z krajów Starej Unii).

Korporacja oczekuje, że w okresie XI 2015 – II 2016 r. eksport okaże się większy niż przed rokiem o 4,7% w euro, podobnie jak w wymiarze złotowym. Uwzględniając szacunki możliwego do wypracowania w ostatnich miesiącach bieżącego roku poziomu eksportu można oczekiwać wzrostu eksportu do kwoty 170,1 mld euro, co stanowić będzie wynik o 7,2% wyższy niż w roku 2014. W ujęciu złotowym eksport w roku bieżącym powinien zamknąć się kwotą 711,4 mld co odpowiadać będzie wzrostowi o 7,1% w stosunku do wyników wypracowanych w roku 2014. W roku 2016 tempo wzrostu eksportu opierać się będzie głównie na rosnącym poziomie popytu u naszych głównych partnerów (kraju Unii Europejskiej), wspieranym dynamiczną sprzedażą do krajów rozwijających się, ale również na długo oczekiwanej normalizacji sytuacji u naszych wschodnich partnerów. W związku z tym w roku 2016 dynamika eksportu, okaże się wysoka na poziomie 9,0% w statystykach prowadzonych w euro. Oznaczać to będzie wypracowanie sprzedaży zagranicznej sięgającej 185,4 mld euro. W statystykach złotowych eksport w roku 2016 prognozowany jest na 758,6 mld co oznaczać będzie wynik o 6,6% wyższy niż w roku 2015.

Prognozy Korporacji dotyczące wyników eksportu w latach  2015 - 2016 wskazujące na wzrost eksportu ogółem odpowiednio o 7,2% i 9,0% są wynikiem następujących prognozowanych zmian wolumenu eksportu na podstawowych dla naszej gospodarki rynkach:

Niemcy – wzrost eksportu o 10,3% i 9,6%  
Pozostałe kraje strefy euro o 8,8% i 8,9%
Pozostałe kraje UE o 9,7% i 8,5%  
Pozostałe kraje rozwinięte o 3,1% i 5,0%
Kraje Europy Środkowo - Wschodniej spadek o -22,5% i wzrost o 4,1%
Kraje rozwijające się o 14,4% i 14,0%