Prognoza eksportu Prognoza eksportu

Prognoza eksportu w grudniu 2015 r.

29-01-2016

Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w grudniu oraz zapotrzebowania na usługi KUKE w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w grudniu eksport z Polski wyniósł 13,506 mld euro. Był więc o 12,9% mniejszy od notowanego w listopadzie i jednocześnie o 9,3% większy niż w grudniu 2014 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 57,950 mld, tj. o 12,1% mniej niż w listopadzie i równocześnie o 11,0% więcej niż przed dwunastoma miesiącami.

Grudniowa korekta w zakresie obrotów eksportowych jest zjawiskiem typowym, niejako odreagowaniem wyższej sprzedaży w okresie wrzesień–listopad, na który to przypada zwiększone zaopatrzenie produkcji po okresie wakacyjnym, ale również zwiększone dostawy dla handlu na okres okołoświąteczny. W grudniu dostawy zazwyczaj okazują się już dużo mniejsze. W związku z faktem że dane listopadowe prezentowały się istotnie lepiej niż zakładano, grudzień dla odmiany może przynieść nieco głębszą niż zwykle korektę. Na taki obrót spraw wskazują grudniowe wyniki przemysłu i dane o obrotach handlu hurtowego. W konsekwencji roczna dynamika eksportu mogła okazać się niższa od notowanej w listopadzie. W miejsce 12,6% pojawi się w statystykach 9,3%. Trzeba jednak mieć na uwadze, że szacunki grudnia są tym razem obarczone wyjątkowo dużą dozą niepewności. Z jednej bowiem strony wyjątkowo dobry listopad mógł być jedynie efektem przesunięcia z października czy grudnia terminu części dostaw. W takiej sytuacji faktyczne dane za grudzień okażą się słabsze od szacowanych przez nas. Z drugiej jednak strony dobry listopad mógł być anonsem istotnej poprawy pozycji naszych eksporterów i przyspieszenia tendencji wzrostowych w zakresie wymiany z zagranicą. Na taki obrót spraw wskazywałoby wykonanie istotnie wyższe od szacowanego.

Wyniki eksportu wielu z miesięcy 2015 roku, systematycznie okazywały się lepsze od oczekiwanych. Słabszy okazał się lipiec oraz w ostatnim czasie wrzesień i październik. Systematycznie prezentowane dane w ujęciu narastającym wciąż wyglądały dobrze. Według statystyk Narodowego Banku Polskiego eksport w okresie I – XI 2015 wyniósł 157.913 mln euro okazując się o 8,0% większym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W 2015 roku sprzyjała nam słaba wyceno euro względem dolara. Poprawiało bowiem pozycję konkurencyjną wielu wytwórców z Unii Europejskiej, a więc i zwiększała popyt na zaopatrzenie produkcji z Polski. Równocześnie nasze dobra zaopatrzeniowe i konsumpcyjne istotnie zyskały na konkurencyjności w stosunku do sprowadzanych z dalekiego wschodu – zwłaszcza z Chin. W ostatnim jednak czasie znacznie owego czynnika zaczyna już słabnąć. Ponadto ostatnie niepokoje na rynku finansowym Chin spłyciły popyt konsumpcyjny i inwestycyjny generowany przez Chiny. W konsekwencji zmniejszeniu uległo tempo wzrostu naszego eksportu (zwłaszcza w zakresie dóbr zaopatrzeniowych używanych przez producentów z krajów Starej Unii).

Korporacja oczekuje, że w okresie XII 2015–II 2016 r. eksport okaże się większy niż przed rokiem o 4,7% w euro, w wymiarze złotowym zaś o 8,3%. Uwzględniając szacunki eksportu w grudniu można oczekiwać, że w roku 2015 eksport zamknął się kwotą 171,4 mld euro, co stanowiło wynik o 8,1% wyższy niż w roku 2014. W ujęciu złotowym eksport w roku 2015 prawdopodobnie zamknął się kwotą 717,1 mld co odpowiadało wzrostowi o 8,0% w stosunku do wyników wypracowanych w roku 2014. W roku 2016 tempo wzrostu eksportu opierać się będzie głównie na rosnącym poziomie popytu u naszych głównych partnerów (krajach Unii Europejskiej), wspieranym dynamiczną sprzedażą do krajów rozwijających się, ale również na długo oczekiwanej normalizacji sytuacji u naszych wschodnich partnerów. W związku z tym w roku 2016 dynamika eksportu, okaże się wysoka na poziomie 8,6% w statystykach prowadzonych w euro. Oznaczać to będzie wypracowanie sprzedaży zagranicznej sięgającej 186,1 mld euro. W statystykach złotowych eksport w roku 2016 prognozowany jest na 782,2 mld co oznaczać będzie wynik o 9,1% wyższy niż w roku 2015.

Prognozy Korporacji dotyczące wyników eksportu w latach  2015 - 2016 wskazujące na wzrost eksportu ogółem odpowiednio o 8,1% i 8,6% są wynikiem następujących prognozowanych zmian wolumenu eksportu na podstawowych dla naszej gospodarki rynkach:

Niemcy – wzrost eksportu o 11,4% i 9,6%  
Pozostałe kraje strefy euro o 9,6% i 8,7%
Pozostałe kraje UE o 11,2% i 8,9%  
Pozostałe kraje rozwinięte o 2,0% i 3,5%
Kraje Europy Środkowo - Wschodniej spadek o -21,1% i wzrost o 2,5%
Kraje rozwijające się o 13,7% i 12,0%