Prognoza eksportu Prognoza eksportu

Prognoza eksportu we wrześniu 2017 r.

31.10.2017
Polski eksport we wrześniu 2017 r. wyniósł 16,9 mld euro. Oznacza to wzrost o 7,5% w stosunku do sierpnia br. i o 8,0% w stosunku do września 2016 r. Komentarz Piotra Soroczyńskiego, Głównego Ekonomisty KUKE.

Prognoza eksportu w sierpniu 2017 r.

03.10.2017
Wzrost o 5,1% w stosunku do lipca br. liczony w euro i o 11,7% w stosunku do sierpnia 2016 r. Komentarz Piotra Soroczyńskiego, Głównego Ekonomisty KUKE.

Prognoza eksportu w lipcu 2017 r.

31.08.2017
Spadek o 9,0% w stosunku do czerwca br. liczony w euro. Wzrost o 12,1% w stosunku do lipca 2016 r. Komentarz Piotra Soroczyńskiego, Głównego Ekonomisty KUKE

Prognoza eksportu w czerwcu 2017 r.

03.08.2017
W czerwcu eksport z Polski wyniósł 16,6 mld euro. Był więc o 1,9% od notowanego w maju i o 8,3% większy niż w czerwcu 2016 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 69,8 mld zł.

Prognoza eksportu w kwietniu 2017 r.

06.06.2017
Polski eksport w kwietniu 2017 r. wyniósł 15,5 mld euro. Był zatem o 12,7% mniejszy niż w marcu i jednocześnie o 3,0% większy niż w kwietniu 2016 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 65,9 mld zł.

Prognoza eksportu w marcu 2017 r.

08.05.2017
Polski eksport w marcu 2017 r. wyniósł 17,4 mld euro. Był zatem o 15,9% większy niż w lutym i jednocześnie o 12,6% większy niż w marcu 2016 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 74,8 mld zł.

Prognoza eksportu w grudniu 2016 r.

01.02.2017
W grudniu eksport z Polski wyniósł 14,015 mld euro. Był zatem o 12,1% mniejszy od notowanego w listopadzie i jednocześnie o 2,4% większy niż w grudniu 2015 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 62,188 mld.

Prognoza eksportu w listopadzie 2016 r.

29.12.2016
W listopadzie eksport z Polski wyniósł 15,607 mld euro. Był więc o 2,7% większy od notowanego w październiku i jednocześnie o 2,4% większy niż w listopadzie 2015 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 67,316 mld.

Prognoza eksportu we wrześniu 2016 r.

07.11.2016
Szacujemy, że we wrześniu eksport z Polski wyniósł 15,692 mld euro. Był więc o 14,1% większy od notowanego w sierpniu i jednocześnie o 4,0% większy niż we wrześniu 2015 r. W całym 2016 r. polski eksport wyniesie 177,7 mld euro.

Prognoza eksportu w sierpniu 2016 r.

30.09.2016
Szacujemy, że w sierpniu eksport z Polski wyniósł 13,965 mld euro. Był więc o 3,3% większy od notowanego w lipcu i jednocześnie o 9,9% większy niż w sierpniu 2015 r. W całym 2016 r. polski eksport wyniesie 179,8 mld euro.

Prognoza eksportu w maju 2016 r.

30.06.2016
Prognozujemy, że w maju eksport z Polski wyniósł 14,368 mld euro. Oznacza to, że był o 5,1% mniejszy od notowanego w kwietniu i jednocześnie o 3,1% większy niż w maju 2015 r. W całym 2016 r. polski eksport wyniesie 184,3 mld euro.

Prognoza eksportu w kwietniu 2016 r.

01.06.2016
W kwietniu eksport z Polski wyniósł 15,211 mld euro. Był więc o 1,3% mniejszy od notowanego w marcu i jednocześnie o 5,3% większy niż w kwietniu 2015 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 66,536 mld

Prognoza eksportu w marcu 2016 r.

05.05.2016
W marcu eksport z Polski wyniósł 15,840 mld euro. Był więc o 9,5% większy od notowanego w lutym i jednocześnie o 2,6% większy niż w marcu 2015 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 68,009 mld.

Prognoza eksportu w lutym 2016 r.

30.03.2016
W lutym eksport z Polski wyniósł 14,265 mld euro. Był więc o 7,5% większy od notowanego w styczniu i jednocześnie o 3,4% większy niż w lutym 2015 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 62,623 mld.

Prognoza eksportu w styczniu 2016 r.

26.02.2016
W styczniu eksport z Polski wyniósł 13,362 mld euro. Był o 3,5% mniejszy od notowanego w grudniu i jednocześnie o 0,3% większy niż w styczniu 2015 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 58,945 mld.

Prognoza eksportu w listopadzie 2015 r.

08.12.2015
Szacujemy, że w listopadzie eksport z Polski wyniósł 14,990 mld euro. Był więc o 2,3% mniejszy od notowanego w październiku i jednocześnie o 8,9% większy niż w listopadzie 2014 r.