Zarząd Zarząd

Katarzyna Kowalska - Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu KUKE od czerwca 2016 roku. Ukończyła studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość, ze specjalizacją w inwestycjach kapitałowych i strategiach finansowych przedsiębiorstw. Absolwentka London School of Economics.

Karierę zawodową rozpoczęła w konsultingu finansowym. Od 2012 roku pracowała na stanowisku Business Developera odpowiedzialnego za rozwój spółki z sektora płatniczego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej m.in. w takich krajach jak Polska, Bułgaria, Rumunia i Kazachstan. Obsługiwała sektor bankowy oraz instytucje międzybankowe, w tym izby rozliczeniowe i banki centralne. Następnie pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Wsparcia Dużych Inwestycji w Ministerstwie Rozwoju, gdzie zajmowała się zarządzaniem relacjami zarówno z krajowymi, jak i międzynarodowymi instytucjami finansowymi oraz koordynacją źródeł i instrumentów finansowych.

Piotr Stolarczyk - Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes zarządu KUKE, doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej, a także jej absolwent na kierunku Finanse i Bankowość. Studiował również na uczelniach za granicą, na National University of Singapore w Singapurze w ramach stypendium Rządu Królestwa Danii. Ponadto, uzyskał dyplom na poziomie magisterskim z zakresu zarządzania i prawa europejskiego wyższej uczelni University of Aarhus w Danii.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał w instytucjach publicznych i prywatnych w Polsce i za granicą. Przez kilka ostatnich lat pracował w polskim sektorze bankowym zajmując się finansowaniem projektów inwestycyjnych (stuctured finance oraz export finance), pracując na stanowiskach analitycznych, dalej kierowniczych, do ostatniego przed rozpoczęciem pracy w KUKE, stanowiska zastępcy dyrektora departamentu finansowania eksportu w BGK.

Piotr Stolarczyk jest również wieloletnim pracownikiem naukowym oraz kierownikiem Katedry Finansów i Bankowości na Uczelni Łazarskiego w Warszawie na wydziale Ekonomii i Zarządzania, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu ekonomii i finansów. Prowadzi również wykłady w ramach programu współpracy z Coventry University (a wcześniej University of Wales) w Wielkiej Brytanii.

Janusz Władyczak - Wiceprezes Zarządu

Janusz Władyczak posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju.

Wcześniej pełnił funkcję dyrektora departamentu produktów inwestycyjnych w PKO TFI, odpowiadając za kształtowanie strategii produktowej w zakresie funduszy inwestycyjnych, tworzenie i wdrażanie rozwiązań inwestycyjno-oszczędnościowych oferowanych klientom na rynku polskim.

Podczas swojej pracy w instytucji finansowej w Austrii wdrażał strukturyzowane produkty inwestycyjne dla klientów bankowości prywatnej oraz detalicznej jak również instrumenty pochodne w formie certyfikatów oraz warrantów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

We francuskich bankach inwestycyjnych odpowiadał za relacje oraz zawieranie transakcji z największymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami finansowymi z krajów byłego ZSRR takich jak Rosja, Kazachstan, Ukraina, Armenia, Azerbejdżan, Litwa, Łotwa i Estonia.

Był również odpowiedzialny za zabezpieczanie wielomilionowych pożyczek bilateralnych, kredytów strukturyzowanych i syndykowanych oraz transakcji export finance, współpracując z największymi agencjami kredytów eksportowych (ECA’s) na świecie. Zajmował się także szerokim spektrum transakcji na rynku kapitałowym.

Ukończył ESCP European School of Management z siedzibą w Paryżu. Studiował również na Uniwersytecie w Wiedniu, w Graduate Insititute of International and Development Studies w ramach Uniwersytetu Genewskiego, jak i w Asian Institute of Technology w Bangkoku.

Lubi aktywny wypoczynek, a w szczególności snowboard, kajakarstwo i tenis. Jego pasją są podróże.