Sprawozdanie Wypłacalność II Sprawozdanie Wypłacalność II

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, wypełniając dyspozycję Art. 284 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1844 z późn. zm.), ujawnia poniżej sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r., które zostało zatwierdzone przez Radę Nadzorczą KUKE S.A. Uchwałą Nr 13/2017 z dnia 15.05.2017 roku.

Zgodnie z Art. 290 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna publikuje opinię wraz z raportem biegłego rewidenta, który przeprowadził badanie sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej.

Pliki do pobrania

sprawozdanie_o_wyplacalnosci_i_kondycji_finansowej_2016.pdf
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej za rok zakończony 31.12.2016 r. wraz z opinią biegłego rewidenta
postepowania_pozasadowe_2016.pdf
Postępowania pozasądowe w 2016 r.