Skargi i reklamacje Skargi i reklamacje

Skargi i reklamacje usług świadczonych przez KUKE można składać ustnie – telefonicznie pod numerem +22 356 82 99 albo osobiście do protokołu podczas wizyty w biurze KUKE, w formie pisemnej (osobiście lub przesyłką pocztową na adres siedziby KUKE) bądź w formie elektronicznej na adres mailowy: .

Odpowiedź KUKE na skargę/reklamację zostanie udzielona  w formie pisemnej, w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadkach szczególnie skomplikowanych, uniemożliwiających rozpatrzenie skargi/reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie KUKE przekaże informację z wyjaśnieniem przyczyny opóźnienia wskazującą okoliczności, które muszą zostać ustalone do rozpatrzenia sprawy i określi przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania skargi/reklamacji.

Ubezpieczający, ubezpieczony lub inny uprawniony z umowy ubezpieczenia, będący osobą fizyczną, który wyczerpał drogę postępowania reklamacyjnego przed KUKE, może złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego o pozasądowe rozwiązanie sporu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

KUKE podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.