Projekty notyfikowane ex post Projekty notyfikowane ex post

2008

Nazwa: Budowa "pod klucz" fabryki sklejki

Opis i lokalizacja: Federacja Rosyjska

Klasyfikacja ze względu na wpływ oddziaływania na środowisko: B

2009

Nazwa: Budowa I-go etapu parku logistycznego klasy „A”

Opis i lokalizacja: Budowa magazynu wysokiego składowania o powierzchni 20.611 metrów kwadratowych na terenie Federacji Rosyjskiej

Klasyfikacja ze względu na wpływ oddziaływania na środowisko: Klasa B


Nazwa: Budowa Aquaparku

Opis i lokalizacja: Budowa kompleksu świadczącego usługi turystyczno-rozrywkowe realizowana na terenie o powierzchni 64.000 m2 na wyspie Phuket w Tajlandii

Klasyfikacja ze względu na wpływ oddziaływania na środowisko: Klasa B

2010

Nazwa: Budowa budynku o przeznaczeniu biurowym i handlowym wraz z parkingiem podziemnym i stacją transformatorową

Opis i lokalizacja: Budowa budynku o przeznaczeniu biurowym i handlowym, 14 pięter plus 2 piętra o przeznaczeniu technicznym wraz z dwupoziomowym parkingiem na 112 samochodów. Budynek będzie zlokalizowany na terenie 6.230 m2, całkowita powierzchnia naziemna  39.231 m2, całkowita powierzchnia pod ziemią 4.942 m2, ul. Gogola-Engelsa,  Jekaterynburg, Federacja Rosyjska.

Klasyfikacja ze względu na wpływ oddziaływania na środowisko: Klasa B


Nazwa: Budowa budynku mieszkalno-handlowego

Opis i lokalizacja: Budowa budynku mieszkalnego wraz z pomieszczeniami handlowymi, dwupoziomowym parkingiem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w Sankt Petersburgu, Federacja Rosyjska.

Klasyfikacja ze względu na wpływ oddziaływania na środowisko: Klasa B


Nazwa: Budowa hotelu i biurowca klasy A

Opis i lokalizacja: Sankt Petersburg, Federacja Rosyjska.

Klasyfikacja ze względu na wpływ na oddziaływanie na środowisko: Klasa B

2011

Nazwa: Budowa hotelu

Opis i lokalizacja: Budowa hotelu wraz z wielopoziomowym parkingiem w Mińsku, Białoruś.

Klasyfikacja ze względu na wpływ na oddziaływanie na środowisko: Klasa B


Nazwa: Budowa kompleksu rezydencjalnego

Opis i lokalizacja: Projekt i budowa kompleksu rezydencjalnego składającego się z 9 budynków mieszkalnych,podziemnych miejsc parkingowych oraz towarzyszącej infrastruktury w mieście Chimki, Federacja Rosyjska

Klasyfikacja ze względu na wpływ oddziaływania na środowisko: Klasa B


Nazwa: Budowa magazynu

Opis i lokalizacja: budowa magazynu do sprzedaży hurtowej komputerów i podzespołów komputerowych w mieście Dzierżyński, Federacja Rosyjska.

Klasyfikacja ze względu na wpływ oddziaływania na środowisko: Klasa B


Nazwa: Budowa apartamentowca

Opis i lokalizacja: Budowa apartamentowca z pomieszczeniami na działalność gospodarczą, podziemnym parkingiem i niezbędną infrastrukturą w Sankt Petersburgu, Federacja Rosyjska.

Klasyfikacja ze względu na wpływ oddziaływania na środowisko: Klasa B


Nazwa: Budowa kompleksu hotelowego

Opis i Lokalizacja: Budowa kompleksu hotelowego w bezpośrednim sąsiedztwie międzynarodowego portu lotniczego Wnukowo w Moskwie, Federacja Rosyjska

Klasyfikacja ze względu na wpływ oddziaływania na środowisko: Klasa B

2012

Nazwa: Budowa apartamentowca

Opis i lokalizacja: Budowa dwóch apartamentowców z pomieszczeniami na działalność gospodarczą i podziemnym parkingiem w Sankt Petersburgu, Federacja Rosyjska.

Klasyfikacja ze względu na wpływ oddziaływania na środowisko: Klasa B


Nazwa: Budowa magazynu - rozbudowa projektu z 2011 roku

Opis i lokalizacja: Dokończenie budowy magazynu do sprzedaży hurtowej komputerów  i podzespołów komputerowych w mieście Dzierżyński, Federacja Rosyjska.

Klasyfikacja ze względu na wpływ oddziaływania na środowisko: Klasa B

2013

Nazwa: Budowa kompleksu magazynowego

Lokalizacja: wieś Wieszki, ok 555 metrów od obwodnicy Moskwy.

Opis projektu: Budowa kompleksu magazynowego. Budynek główny obejmuje czterokondygnacyjny budynek administracyjny (204,8 x 12 m) oraz halę magazynową nr 1  (302,4 x 192m). Inne obiekty budowlane to kotłownia, punkt dystrybucji paliw, korpus administracyjno-socjalny, hale magazynowe nr 2 (50x60m) i  3 (36x18m),

Dokumenty przedstawione do dokonania oceny wpływu na środowisko: Raport o
oddziaływaniu przedsięwzięcia eksportowego na środowisko (Tom 7. Dokumentacji projektowej pod nazwą „Zagadnienia ochrony środowiska 01-01/11-OOS”) sygnowany przez Biełyj Dom Sp. z o.o.

Standardy międzynarodowe zastosowane przy dokonywaniu oceny: IFC Performance Standards 2012: Performance Standard 1 Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts, Performance Standard 2 Labor and Working Conditions, Performance Standard 3 Resource Efficiency and Pollution Prevention, EHS Guidelines – General (Apr. 30,2007) and Pollution Prevention oraz Abatement Handbook 1998, Bank Światowy.

Klasyfikacja ze względu na wpływ oddziaływania na środowisko: B.


Nazwa: Dostawa urządzeń i materiałów oraz budowa w systemie „pod klucz” instalacji do produkcji wysoko oczyszczonej parafiny, olejów, smarów, środków smarująco - chłodzących i mas modelowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz rekonstrukcją kompleksu energetycznego.

Lokalizacja: Republika Białoruś, obwód miński, rejon puchowicki, Swisłocz, ul Partyzanskaja 2.

Opis projektu: Kompleksowa budowa pod klucz, w tym projektowanie i ekspertyzy, budowa, dostawy urządzeń i wszystkich materiałów do budowy, prace rozruchowe, próby, szkolenie personelu, przekazanie inwestycji do eksploatacji, w ramach realizacji projektu inwestycyjnego na budowę w systemie „pod klucz” instalacji do produkcji wysoko oczyszczonej parafiny, olejów, smarów, środków smarująco - chłodzących i mas modelowych, z rekonstrukcją kompleksu energetycznego, w tym: instalacji do produkcji wysoko oczyszczonej parafiny metodą hydrorafinacji parafiny technicznej, budynek oraz linie technologiczne przeznaczone do produkcji olejów, smarów, środków smarująco- chłodzących, mas modelowych, budynek oraz instalacje do kompleksu trzygeneracyjnego na bazie dwóch modułów kogeneracyjnych, infrastruktura towarzysząca (sieci zewnętrzne, drogi, załadunek, magazynowanie produktów i surowców, podczyszczalnia ścieków).

Dokumenty przedstawione do dokonania oceny wpływu na środowisko: Kwestionariusz środowiskowy z dnia 26.12.2012 r., załącznik do Kwestionariusza, informacje dodatkowe eksportera z dnia 26.11.2012 r.  oraz dwa dokumenty w jęz. rosyjskim, stanowiące część dokumentacji projektowej: Tom 0, ks. 1 - Ochrona środowiska (Oхрана окружающей среды) oraz Tom 4, ks. 1 - Raport środowiskowy (Экологический паспорт). Oba opracowania- OAO GIAP, Grodno, listopad 2011.

Standardy międzynarodowe zastosowane przy dokonywaniu oceny: Produkowana parafina będzie odpowiadać branżowym normom dla świec wg normy „Candles. Quality Assurance RAL-GZ 041”, Edition November 2011, używanej w przemyśle spożywczym wg standardów Food and Drug Administration – FDA (USA) oraz w przemyśle farmaceutycznym wg European Pharmacopoeia 7.0 / 01/ 2008:1034.

Będą respektowane standardy Unii Europejskiej w zakresie jakości powietrza, emisji, ochrony wód i hałasu, w tym m.in.:

 • Nr 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r., zwana dyrektywą lED (Industrial Emission Directive), w sprawie emisji przemysłowych;
 • Nr 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r., w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu;
 • Nr 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r., odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku;
 • Nr 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r., w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy.

Produkcja będzie uwzględniała najlepsze dostępne techniki w branży (BAT) określone w dokumentach referencyjnych ( BREF), zwłaszcza Reference Document on Best Available Techniques for Mineral Oil and Gas Refineries.

Klasyfikacja ze względu na wpływ oddziaływania na środowisko: B.


Nazwa: Budowa kompleksu mieszkalnego

Lokalizacja: okręg Przykubański, Krasnodar, Kraj Krasnodarski, Federacja Rosyjska.

Opis projektu: Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych  nr 6,7 i 8 o powierzchni użytkowej: nr 6 i 8 – po 17 145,77 m2, nr 7 – 12 053,21 m2 i liczbie mieszkań: nr 6 i 8 – po 195 mieszkań i nr 7 – 135 mieszkań. Oprócz mieszkań, w budynkach przewidziano powierzchnie pod wynajem (biura). Ocenie poddano również elementy technologicznie i fizycznie związane z projektem – drogi osiedlowe z infrastrukturą drogową.

Dokumenty przedstawione do dokonania oceny wpływu na środowisko:

 • Kwestionariusz wpływu projektu na środowisko przyrodnicze i społeczne z 10.06.2013 r.,
 • Ocena oddziaływania na środowisko bloków nr 7 i 8 (tom 8 dokumentacji projektowej, w języku rosyjskim) oraz ocena oddziaływania na środowisko bloków nr 4, 5 i 6 (tom 8 dokumentacji projektowej, w języku rosyjskim) obydwa sygnowane przez NOU CPK „Stroitiel”, Krasnodar, 2012,
 • Plan sytuacyjny bloków nr 6, 7 i 8 na terenie osiedla,
 • Ocena oddziaływania na środowisko dróg osiedlowych (tom 7 dokumentacji projektowej, w jęz. rosyjskim) sygnowany przez „Krasnodargrażdanprojekt”, Krasnodar, 2012.

Standardy międzynarodowe zastosowane przy dokonywaniu oceny:

IPC Performance Standards:

 • Performance Standard 1: Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts,
 • Performance Standard 2: Labor and Working Conditions,
 • Performance Standard 3: Resource Efficiency and Pollution Prevention,
 • Performance Standard 4: Community Health, Safety and Security,
 • World Bank Group Environmental Health and Safety (EHS) Guidelines.

Klasyfikacja ze względu na wpływ oddziaływania na środowisko: Kategoria B

2014

Nazwa: Budowa wydziału produkcji wyrobów surowo wędzonych o wydajności 500 ton miesięcznie

Lokalizacja: Białoruś, ul. Gorkiego 105, 230005 Grodno.

Opis projektu: Dostawa, montaż i uruchomienie linii technologicznej do produkcji wyrobów wędzonych.

Dokumenty przedstawione do dokonania oceny wpływu na środowisko:

 • kwestionariusz wpływu projektu na środowisko przyrodnicze i społeczne z dnia 25.02.2014 r.,
 • ocena oddziaływania na środowisko [OVOS] w jęz. rosyjskim dla przedsięwzięcia: Budowa wydziału wyrobów surowo wędzonych w OAO „Grodnieński Miasokombinat” o wydajności 500 t wyrobów na miesiąc, Ekos-Grupp Sp. z o.o., Mińsk 2014,
 • raport (w jęz. polskim) oceny zgodności projektu technologicznego zakładu „Budowa wydziału wyrobów surowo wędzonych o wydajności 500 ton wyrobów miesięcznie”, DNV Business Assurance, październik 2013.

Standardy międzynarodowe zastosowane przy dokonywaniu oceny:

 • standardy Republiki Białoruś,
 • międzynarodowe standardy produkcji żywności i sanitarno-weterynaryjne IFS, BRC, ISO 22002-1, ISO 14159, PAS 96, rozporządzenia (WE) Parlamentu i Rady nr 852/2004, 853/2004 i 1069/2009 oraz rozporządzenie MRiRW z 18.03.2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność  zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego.

Klasyfikacja ze względu na wpływ oddziaływania na środowisko: B


Nazwa: Budowa wielofunkcyjnego kompleksu mieszkalnego

Lokalizacja: Miasto Dzierżyński, obwód moskiewski, Federacja Rosyjska.

Opis projektu: Budowa korpusu nr 2 wielofunkcyjnego kompleksu mieszkaniowego przy ul. Bondarjewa, w mieście Dzierżyński, obwód moskiewski, Federacja Rosyjska. Korpus nr 2 jest złożony z 3 sekcji: 2 krótszych 9 kondygnacyjnej i 1 dłuższej 12 kondygnacyjnej, połączonych w kształt litery „C”. Budynek obejmuje powierzchnię 19.122,3 m2, w tym parking podziemny na 76 miejsc postojowych. Powierzchnia mieszkalna wynosi 11.757,1 m2  - 154 mieszkań. Ocenie poddano całość inwestycji – kompleksu mieszkalnego złożonego z 3 budynków i infrastruktury towarzyszącej.

Dokumenty przedstawione do dokonania oceny wpływu na środowisko:

 • Kwestionariusz wpływu projektu na środowisko przyrodnicze i społeczne z 23.05.2013 r., wraz z aktualizacją z 30.09.2013 r.
 • Tom 2 dokumentacji projektowej „Wielofunkcyjny kompleks mieszkalny – plan generalny” (w jęz. rosyjskim), sygnowany przez Moskowskij Gosudarstwiennyj Stroitielnyj Uniwiersitiet, Moskwa 2009 r.,
 • Tom 8 dokumentacji projektowej „Ochrona środowiska” (w jęz. rosyjskim), sygnowany j.w., Moskwa 2009 r.,
 • Informacja o aktualizacji projektu budynku (korpusu) nr 2 – wyjaśnienia importera z 27.09.2013 r.

Standardy Federacji Rosyjskiej zastosowane przy dokonywaniu oceny:

 • ustawa z 10.01.2002 r. o ochronie środowiska oraz inne ustawy, akty wykonawcze i normy (GOST) i wytyczne.

Standardy międzynarodowe zastosowane przy dokonywaniu oceny:

1. IFC Performance Standards:

 • Performance Standard 1: Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts,
 • Performance Standard 2: Labor and Working Conditions,
 • Performance Standard 3: Resource Efficiency and Pollution Prevention,
 • Performance Standard 4: Community Health, Safety and Security,

2. World Bank Group Environmental, Health and Safety (EHS) Guidelines.

Klasyfikacja ze względu na wpływ oddziaływania na środowisko: Kategoria B

2015

Nazwa: Budowa kompleksu mieszkalnego (kontynuacja)

Lokalizacja: okręg Przykubański, Krasnodar, Kraj Krasnodarski, Federacja Rosyjska.

Opis projektu: Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych  nr 5 i 6 (kontynuacja) o powierzchni użytkowej: budynek nr 5 – 24 105 m2 (270 mieszkań), budynek nr 6 – 17 146 m2 (195 mieszkań). Oprócz mieszkań, w budynkach przewidziano powierzchnie pod wynajem (biura): budynek nr 5 – 1 061m2 (12 biur), budynek nr 6 – 867m2 (8 biur).

Dokumenty przedstawione do dokonania oceny wpływu na środowisko:

 • Kwestionariusz wpływu projektu na środowisko przyrodnicze i społeczne z 8.12.2014 r.,
 • Ocena oddziaływania na środowisko bloków nr 4, 5 i 6 (tom 8 dokumentacji projektowej, w języku rosyjskim) obydwa sygnowane przez NOU CPK „Stroitiel”, Krasnodar, 2012,
 • Plan sytuacyjny kompleksu mieszkalnego,

Standardy międzynarodowe zastosowane przy dokonywaniu oceny:

IPC Performance Standards:

 • Performance Standard 1: Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts,
 • Performance Standard 2: Labor and Working Conditions,
 • Performance Standard 3: Resource Efficiency and Pollution Prevention,
 • Performance Standard 4: Community Health, Safety and Security,
 • World Bank Group Environmental Health and Safety (EHS) Guidelines.

Klasyfikacja ze względu na wpływ oddziaływania na środowisko: Kategoria B.

2016

Nazwa: budowa kompleksu handlowo–rozrywkowego

Lokalizacja: Grodno, Białoruś

Opis projektu: budowa kompleksu handlowo – rozrywkowego o powierzchni do wynajęcia 68.000 m2. Obiekt położony jest w Grodnie (Republika Białoruś) przy zbiegu ulic Kupaly oraz Prospekt Kletskova. Kompleks składa się z:

 • 3 piętrowego budynku centrum handlowo – rozrywkowego obejmującego: hipermarket spożywczy, sklep z materiałami budowlanymi, centrum handlowe z mniejszymi sklepami, restauracje, lodowisko, centrum rozrywkowe, kino z 8 salami
 • budynku biurowego (12 piętrowego)
 • parkingu samochodowego przedniego (2 poziomowego)
 • parkingu samochodowego tylnego (3 poziomowego)

Dokumenty przedstawione do dokonania oceny wpływu na środowisko:

Standardy Republiki Białorusi zastosowane przy dokonywaniu oceny:

 • ustawa z 26.11.1992 r. o ochronie środowiska

Standardy międzynarodowe zastosowane przy dokonywaniu oceny:
IFC Performance Standards:

 • Performance Standard 1: Social and Environmental Assessment and Management System
 • Performance Standard 2: Labor and Working Conditions,
 • Performance Standard 3: Pollution Prevention and Abatement,
 • Performance Standard 4: Community Health, Safety and Security,
 • Performance Standard 6: Biodiversity Conservation and Sustainable Natural resources Management

IFC Environmental Health and Safety (EHS) Guidelines:

 • General EHS Guidelines

Klasyfikacja ze względu na wpływ oddziaływania na środowisko: Kategoria B