Our Partners Our Partners

Polish Development Fund
www.pfr.pl
Bank Gospodarstwa Krajowego
www.bgk.pl
Polish Chamber of Commerce
www.kig.pl
Ministry of Development
www.trade.gov.pl
Polish Investment and Trade Agency
www.paiz.gov.pl
Polish Agency for Enterprise Development
www.parp.gov.pl
Association of Polish Exporters
www.eksporterzy.org
Berne Union
www.berneunion.org