Ubezpieczenie inwestycji za granicą Ubezpieczenie inwestycji za granicą

„Zamierzam inwestować za granicą, ale obawiam się wpływu ryzyka politycznego na mój biznes.”

Nabycie przedsiębiorstwa, rozpoczęcie produkcji za granicą, czy otwarcie firmy dystrybucyjnej są często spotykanymi sposobami na zdobycie nowego rynku i zwiększenie sprzedaży. Ryzykiem, jakie może się wtedy pojawić są nieoczekiwane zdarzenia o charakterze politycznym w kraju, gdzie realizowana jest inwestycja. Może to być na przykład zmiana przepisów prawnych, które dotyczą prowadzonego biznesu – ryzyko występujące nawet w krajach Unii Europejskiej. Nasze ubezpieczenie chroni Twoją firmę przed tymi ryzykami.

Ryzyko polityczne

Twoja firma planuje rozpocząć działalność gospodarczą za granicą. Wiesz jakie są możliwości rynku, na którym zamierzasz zainwestować i jesteś gotów ponieść pewne ryzyko inwestycyjne, ale obawiasz się ryzyka poza Twoją kontrolą, czyli ryzyka politycznego. Oferowana przez nas ochrona ubezpieczeniowa obejmuje straty poniesione w związku z realizacją inwestycji bezpośredniej za granicą będące następstwem działań po stronie państwa, w którym realizowana jest inwestycja, takich jak:

 • zmiana przepisów prawnych (tzw. ryzyko regulacyjne),
 • wywłaszczenie,
 • uniemożliwienie transferu należności (np. dywidendy),
 • całkowite pozbawienie możliwości wykonywania praw związanych z inwestycją.

Odszkodowanie wypłacane jest również jeżeli inwestycja zostanie zniszczona w wyniku działania siły wyższej np. trzęsienia ziemi, powodzi, pożaru lub wojny.

Jakie inwestycje ubezpieczamy?

Ubezpieczamy inwestycje:

 • nowe,
 • długoterminowe,
 • realizowane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w kraju inwestycji w chwili dokonania inwestycji.

Ubezpieczenie obejmuje inwestycje bezpośrednie za granicą rozumiane jako:

 • nabycie zagranicznego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
 • utworzenie i prowadzenie przedsiębiorstwa za granicą (także oddziału lub przedstawicielstwa),
 • dokonywanie nakładów na rozszerzenie działalności istniejącego przedsiębiorstwa,
 • dokonywanie dopłat oraz udzielanie pożyczek przez wspólników,
 • nabycie nieruchomości oraz innych aktywach trwałych.

Co ubezpieczamy w ramach inwestycji?

Ubezpieczamy wniesione przez inwestora nakłady pieniężne, rzeczowe lub w postaci wartości niematerialnych i prawnych.

Zalety ubezpieczenia inwestycji za granicą

 • Chroni inwestycję przed ryzykiem politycznym występującym w kraju inwestycji.
 • Zapewnia odszkodowanie, które pozwala odzyskać zainwestowane środki.
 • Wypłata odszkodowania jest gwarantowana przez Skarb Państwa.
 • Ochrona ubezpieczeniowa może dotyczyć blisko 200 krajów na świecie (zgodnie z aktualną polityką udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze wsparciem Skarbu Państwa).
 • Ubezpieczenie obejmuje okres inwestycji nawet do 15 lat.
 • Pokrycie ubezpieczeniem wynosi do 90% wartości inwestycji.

Pliki do pobrania

wniosek_o_ubezpieczenie.docx
Wniosek o ubezpieczenie
zalacznik_nr_1.docx
Załącznik nr 1 do wniosku o ubezpieczenie
zalacznik_nr_2.docx
Załącznik nr 2 do wniosku o ubezpieczenie
zalacznik_nr_3.docx
Załącznik nr 3 do wniosku o ubezpieczenie
zalacznik_nr_4.docx
Załącznik nr 4 do wniosku o ubezpieczenie
ogolne_warunki_ubezpieczenia.pdf
Ogólne warunki ubezpieczenia
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.