Struktura własności Struktura własności

Akcjonariuszami Spółki są:

  • Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Rozwoju i Finansów (63,31%)
  • Bank Gospodarstwa Krajowego (36,69%)

Wytworzone przez: Dominik Więcław 03.02.2017
Zatwierdzone przez: Katarzyna Jedlińska 03.02.2017
Wprowadzone przez: Dominik Więcław 03.02.2017