Organy Spółki Organy Spółki

Zgodnie ze Statutem organami Spółki są:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Rada Nadzorcza, składa się z 6 członków:

  • Janusz Cieszyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Adam Barbasiewicz
  • Luiza Modzelewska
  • Wojciech Rząsiecki
  • Mariusz Sokołowski
  • Arkadiusz Urban

Zarząd, składa się z 3 członków:

  • Katarzyna Kowalska - wiceprezes zarządu
  • Piotr Stolarczyk - wiceprezes zarządu
  • Janusz Władyczak - wiceprezes zarządu

Wytworzone przez: Dominik Więcław 06.09.2017
Zatwierdzone przez: Lidia Garbaczuk 06.09.2017
Wprowadzone przez: Dominik Więcław 06.09.2017