Forma prawna Forma prawna

Prowadzimy działalność ubezpieczeniową na podstawie:

  • Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844),
  • Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2017 r. poz.  826.),
  • Zezwolenia Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w grupie 14 Działu II z dnia 5 kwietnia 1991 roku, zezwolenia Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w grupie 16 Działu II z dnia 14 sierpnia 1991 roku oraz zezwolenia Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w grupie 15 Działu II z dnia 7 stycznia 1997 roku,
  • Statutu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna.

Wytworzone przez: Dominik Więcław 26.04.2017
Zatwierdzone przez: Katarzyna Jedlińska 26.04.2017
Wprowadzone przez: Dominik Więcław 26.04.2017

 

Pliki do pobrania

ustawa_11_09_2015.pdf
Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 roku.
ustawa_07_07_1994.pdf
Ustawa o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych z dnia 7 lipca 1994 roku.
statut_kuke_27_02_2017.pdf
Statut KUKE z dnia 27 lutego 2017 r.